หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 6989  ตอบ 1  
สอบถามเกียวกับการขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 44  ตอบ 1  
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามแข่งขัน พิธีเปิด-ปิด(โครงการแข่งขันกีฬาวันออกพรรษาฯ) [ 10 ต.ค. 2562 ]

 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการการส่งคำร้องทั่วไปผ่านระบบ E-Sevice เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และตอบรับมาตรการของรัฐบาลในการลดการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 95 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 116 

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
 
 
 
อบต.ธารทหาร [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ธารทหาร กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดห้วยด้วน ตำบลธารทหาร [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงสร้างพื้นฐานถนนคอนกรีตหมู่10บ้านบุรีรัมย์คุ้ม10 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ทีมงานป้องกันตัดต้นไม้บริเวณประปา หมู่ 6 บ้านท่าตะโก [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ทีมงานป้องกันตัดต้นไม้บริเวณประปา หมู่ 6 บ้านท่าตะโก [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณสายเหมืองระกำ จำนวน 4 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังซ่าน [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผลผู้ชนะการเจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาห [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับก [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านมัทรี ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองปลิง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ตำบลหนองปลิง บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 วันนี้ 11 พฤษ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.15/ว 2075 ลว.11.05.64 เลื่อนการดำเนินการโครงการ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว 0023.15/ว 2074 ลว.11.05.64 หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลู [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.15/ว 2073 ลว.11.05.64 แนวทางการปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วย [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.15/ว 2072 ลว.11.05.64 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ การสมัครเพื่อรับการค [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดไทรย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบ ลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ การกำหนดการควบคุมการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ กำลังพลจิตอาสาทางการแพทย์ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ถนน ในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  การบริการของ อบต.
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  สาธารณสุขในตำบล
 

ดอกไม้จันทน์
 

 
ที่ นว 0023.3/466 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/256  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10946 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11067 การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 256 [ แนบ1 ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11133 ขอขอบคุณ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11227 ประเด็นการตรวจของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11221 การโอนเงินภาษีมูลค่าตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรก  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11193 จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/11186 แจ้งการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11190 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว11021 การประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 
 
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ส.ค. 2553
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-009-131, 063-116-1123 โทรสาร : 056-009-131  
จำนวนผู้เข้าชม 8,138,088 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.สระแก้ว