หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.ย. 2564)    อ่าน 12529  ตอบ 22  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (23 ส.ค. 2564)    อ่าน 7098  ตอบ 1  
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการการส่งคำร้องทั่วไปผ่านระบบ E-Sevice เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และตอบรับมาตรการของรัฐบาลในการลดการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง กำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมรา [ 17 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 136 
ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน วันมหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 1 

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
 
 
 
อบต.เขาชนกัน [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วน ที่ นว 0023.17/3791 เรื่อง ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 3790 เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 3789 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแผนงานด้านสาธารณสุขเข้าแผนพั [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 3788 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านแดน ขอเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศร่วมกิจกรรม วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 3787 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสั [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 3786 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปล [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 3785 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 3784 เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการปกครองท้ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/3772 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง ของผู้ให้บริการโทร [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 3771 เรื่อง สำรวจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 / 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าตะโก วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระโดน [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณนา นายมาโนช คง [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มาบแก การสำรวจพื้นที่ หมูที่ 5 ต.มาบแก เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้นปริมาณเอ่อล้ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.บึงปลาทู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชน ประจำ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำทรง ประการศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน วันมหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มาบแก การฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมูที่ 6 ตำบลมาบแ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางประมุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงควาย หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ 4 โรคระบาดที่มาพร้อมกับหน้าฝน [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ถนน ในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  การบริการของ อบต.
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  สาธารณสุขในตำบล
 

ดอกไม้จันทน์
 

 
ที่ นว 0023.5/856 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว20260 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดห  [ 31 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/736 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบ  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบ  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ส.ค. 2553
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-009-131, 063-116-1123 โทรสาร : 056-009-131  
จำนวนผู้เข้าชม 10,262,731 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.สระแก้ว