หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแก้ว ได้จัดการประชุมผู้ปครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อ [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไ [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 89 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 57 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้นำถุงยังชีพไปแจกให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านดงสีเส [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 62 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและกลุ่มอสม.หมู่ที่ 2 มอบหน้ากากอ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 52 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอลาดยาว ได้จัดหน่วยบริการฉีดวัค [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 110 
 
 
 
 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับกา (13 ส.ค. 2563)    อ่าน 19  ตอบ 0  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (22 เม.ย. 2563)    อ่าน 89  ตอบ 1  
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามแข่งขัน พิธีเปิด-ปิด(โครงการแข่งขันกีฬาวันออกพรรษาฯ) [ 10 ต.ค. 2562 ]

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 73 
ประชาสัมพันธ์ Infographic ชิคุนกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย) เกิดจากเชื้อไวรัสที่มียุง [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายนของทุกปีเป็น วันมหิดล [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
 
 
 
อบต.ทับกฤชใต้ เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับกฤชใต้ โภชนาการต้านโรค [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีฉุกเฉินหรื [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.ทับกฤชใต้ แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้บริหาร ครู และผู้ปฏิบัติ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับกฤชใต้ แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ปกครอง [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
อบต.ทับกฤชใต้ แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับกฤชใต้ ตักบาตรอย่างไรให้พระสงฆ์สุขภาพดี [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับกฤชใต้ กินอย่างไรห่างไกลโรคหัวใจขาดเลือด [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
อบต.ทับกฤชใต้ กินอย่างไรห่างไกลโรคมะเร็ง [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ทับกฤชใต้ การป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3354 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3353 เรื่อง ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และม [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3352 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “คุ้มค่า” [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3351 เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3350 เรื่อง การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3349 เรื่อง การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดก [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3348 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.มาบแก ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมถนนชำรุดระหว่างนานางสุดใจ พิมสำโรง ถึงนานางไร จิต [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองเบน เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ถนน ในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  การบริการของ อบต.
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  สาธารณสุขในตำบล
 

ดอกไม้จันทน์
 

 
นว 0023.5/ว 19936 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ  [ 22 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/841 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบู  [ 22 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/844 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบู  [ 22 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/840 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 22 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/842 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 22 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/847 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 22 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/846 แจ้งการโอนเงินอุดหนุดเฉพาะกิจ สำหรับโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่  [ 22 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.4/20750 การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิคสภาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์ก  [ 22 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.1/ว848  การประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 22 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/843 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้าน  [ 22 ก.ย. 2563 ]    
 
 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว2891  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16337,16338  [ 23 ก.ย. 2563 ]
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ส.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 3,208,672 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.สระแก้ว