หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 50 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้นำถุงยังชีพไปแจกให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านดงสีเส [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 57 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและกลุ่มอสม.หมู่ที่ 2 มอบหน้ากากอ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 45 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19 [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 62 


โครงการพัฒนาองค์ความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 82 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 78 
 
 
 
 
 
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (22 เม.ย. 2563)