หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 


งานป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ตัดต้้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร​บริเวณพื้นที [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


กิจกรรมเตรียมองค์ความรู้เพื่อเปิดเวทีบริการวิชาการให้แก่ชุมชนตำบลสระแก้ว การอบรม [ 29 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 12 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลส่งเสริม [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


โครงการฝึกอบรมนักเรียน เกษตรและประชาชนทั่วไป เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 31 


ประชุมประชาคมต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แปลงทุ่งหนองขโมง ห [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 36 


โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 43 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 56 


พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 62 


เจ้าหน้าที่งานป้องกันขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นยา [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 58 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ส.ค. 2565)    อ่าน 13035  ตอบ 22  
ภาษีที่ดินต้องชำระภายในวันที่เท่าไหร่ค่ะ (12 เม.ย. 2565)    อ่าน 142  ตอบ 1  
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ส.ค. 2553
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 48 
สื่ออินโฟกราฟฟิกส์ ไฟรั่วในพื้นที่ฝนตกหรือท่วมขังสังเกตได้ [ 5 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 0 
สกู๊ปประชาสัมพันธ์ ธนาคารเวลา เพื่อสูงวัย นวัตกรรมใหม่ของสังคม จาก สสส. [ 5 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 0 

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
 
 
 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วทั่วไป(ผช.ครูศพด.ฯ) [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วทั่วไป(ผช.ครูศพด.ฯ) [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่เปิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านคลองห้วยหวาย ห [ 22 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.สำโรงชัย โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
อบต.บางตาหงาย [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว สื่ออินโฟกราฟฟิกส์ ไฟรั่วในพื้นที่ฝนตกหรือท่วมขังสังเกตได้ [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังข่อย ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบร [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.อ่างทอง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
อบต.สระแก้ว สกู๊ปประชาสัมพันธ์ ธนาคารเวลา เพื่อสูงวัย นวัตกรรมใหม่ของสังคม จาก สสส. [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงปลาทู ประกาศรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อ39) [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บางประมุง ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.เก้าเลี้ยว ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพั [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยถั่วใต้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.ชุมแสง ประกาศเทศบาลเมืองชุมแสง เรื่อง ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางก่อนทิ้งโดยใ [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.ชุมแสง กั้นกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง บริเวณชุมชนแสงจันทร์ฉาย [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยถั่วใต้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.ชุมแสง กั้นกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.ชุมแสง ยินดีต้อนรับ พนักงานรับโอนและการแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองตางู เผยแพร่พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ.41 -อ.45ปี2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ชุมแสง กั้นกระสอบทราย เตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันน้ำป่าไหลเข้าพื้นที่บริเวณบ่อหกบาท [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ชุมแสง ดำเนินการบรรจุกระสอบทราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน และสถานการณ์น้ำท่วม [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง วันที่​ 4​ ตุลาคม​ 2565​ นายเกรียงรบ​ หนูคำ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง​ พ [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมตาบง วันที่​ 4​ ตุลาคม​ 2565​ นายเกรียงรบ​ หนูคำ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง​ พ [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ธารทหาร ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ถนน ในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  การบริการของ อบต.
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  สาธารณสุขในตำบล
 

ดอกไม้จันทน์

น้ำดื่มบ้านดอนโม่
 

 
 
ที่ นว 0023.1/1453 กำหนดจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางปกค  [ 26 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 21510 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน  [ 26 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ 21512 ส่งตืนโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งข  [ 26 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 21525 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕  [ 26 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/ว21500 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้  [ 26 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1459 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรราการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ แนบ1 ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 21546 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  [ 26 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/21544 การฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบั  [ 26 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 21543 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWA  [ 26 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/21542 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอ  [ 26 ก.ย. 2565 ]  
 
 
 
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3152  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.3/ว3134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว40 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป แบบฟอร์ม
ขอรับถังขยะมูลฝอย
ระบบแจ้งความชำรุด
เสียหายของระบบไฟฟ้า
สาธารณะ
ระบบแจ้งความชำรุด
เสียหายของระบบประปา
 
แบบฟอร์มแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
แจ้งเบาะแส
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด
ที่รุกล้ำทางสาธารณะ
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-009-131,
063-116-1123
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-009-131, 063-116-1123 โทรสาร : 056-009-131  
จำนวนผู้เข้าชม 14,784,960 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.สระแก้ว