หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแก้ว ได้จัดการประชุมผู้ปครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อ [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 58 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไ [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 120 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 78 
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (29 ก.ย. 2563)    อ่าน 10895  ตอบ 24  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับกา (13 ส.ค. 2563)    อ่าน 98  ตอบ 0  
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามแข่งขัน พิธีเปิด-ปิด(โครงการแข่งขันกีฬาวันออกพรรษาฯ) [ 10 ต.ค. 2562 ]

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ 10 แหล่งเสี่ยงโควิด การ์ดอย่าตก ป้องกันระบาดระลอก 2 [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 0 

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
 
 
 
ทต.บางประมุง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลบางประ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางประมุง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางประมุง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
อบต.มาบแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้ง [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ศาลาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ 10 แหล่งเสี่ยงโควิด การ์ดอย่าตก ป้องกันระบาดระลอก 2 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เขากะลา อบต.เขากะลา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
อบต.เขากะลา อบต.เขากะลา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
อบต.เขากะลา อบต.เขากะลา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.สำโรงชัย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว 0023.14/ว 4665 ลว 3.12.63 เเจ้งเเนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว 0023.14/ว 4666 ลว 3.12.63 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดส [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว 0023.14/ว 4667 ลว 3.12.63 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธา [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว0023.14/ว 4668 ลว 3.12.63 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวั [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล.หมู่ที่ 5 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลุ่มแขกใต้ (นว.ถ.53 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตหมู่ที่ 7 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาสัง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง สมัยสามัญ สมัยที ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตาสัง ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ถนน ในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  การบริการของ อบต.
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  สาธารณสุขในตำบล
 

ดอกไม้จันทน์
 

 
นว 0023.3/26114  เเจ้งเเนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว 26092  การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้อ  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/26115  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนันสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/26119 ดทำงบประมาณเงินอุดหนุน เเจ้งโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/26117  จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว 26093  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว 26098  ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหาร  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0018.1/ว 25429  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโครงการ  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/25771 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว25624 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการ  [ 1 ธ.ค. 2563 ]    
 
 
 
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว3718  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว 7198  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3710  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3717  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3682  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/21966-21969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3714  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3706  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3705  [ 30 พ.ย. 2563 ]
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ส.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 4,746,621 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.สระแก้ว