หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 


โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 313 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเพลิงไหม้ [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระแก้วมอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
 
 
 
 
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 12  ตอบ 0  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (16 ธ.ค. 2563)    อ่าน 180  ตอบ 1  
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามแข่งขัน พิธีเปิด-ปิด(โครงการแข่งขันกีฬาวันออกพรรษาฯ) [ 10 ต.ค. 2562 ]

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสด [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 82 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง กำหนดอัตราค่าป้ายในเขตองค์การบริหารส่ว [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 92 
ประชาสัมพันธ์ โครงการเราชนะ ให้ประชาชนได้มีเงินจับจ่าย 7,000 บาทต่อคน [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
 
 
 
อบต.เนินขี้เหล็ก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาลงหิ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งไฟตกไฟกระพริบ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายฟ้า (Blue-ringed octopus) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น e-QLands และช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 1018/ 323 เรื่อง ขอความช่วยเหลือ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเพลิงไหม้ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชายธง ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2/2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรเคพซิล สายบ้านฟากคลอง - บ้ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส. ที่ นว 0023.14/ว 0320 ลว.20.01.64 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 0322 ลว.20.01.64 การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ ระดับภาค ในการดำ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 0323 ลว.20.01.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 0324 ลว.20.01.64 วันครู 16 มกราคม 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 0325 ลว.20.01.64 แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 0326 ลว.20.01.64 การเพิ่มประสิทธิภาพการครังท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ปะกาศผลการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปพร้อมข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 0327 ลว.20.01.64 ขอความอนุเคราะห์ให้เเจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรป [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 0728 ลว.20.01.64 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าตะโก ประกาศ เรื่อง กำหนดรูปแบบประชาคมท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.มาบแก [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 305 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแว [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 306 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับรางวัล Felik Houphuet- [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 307 เรื่อง เนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ถนน ในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  การบริการของ อบต.
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  สาธารณสุขในตำบล
 

ดอกไม้จันทน์
 

 
นว 0023.4/ว70  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.4/ว71 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1579 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1508 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหไารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว1644 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1654 ผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝนปี 2563 และมาตรการรับรองสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1648 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเ  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1645 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) เด็กเล่นเปลี่ยนโลก เ  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1641 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการ  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1649 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Da  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
 
 
 
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว97 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว95  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว91 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020) กพส. มท 0810.7/ว89 [รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว86  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว99  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว100  [ 19 ม.ค. 2564 ]
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ส.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 5,999,544 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.สระแก้ว