หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ป [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 99 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเพลิงไหม้ [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 82 


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระแก้วมอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 มี.ค. 2564)    อ่าน 12177  ตอบ 22  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 58  ตอบ 0  
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามแข่งขัน พิธีเปิด-ปิด(โครงการแข่งขันกีฬาวันออกพรรษาฯ) [ 10 ต.ค. 2562 ]

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสด [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 143 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง กำหนดอัตราค่าป้ายในเขตองค์การบริหารส่ว [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 154 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 1 

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
 
 
 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ช่องแค กำหนดวันตรวจการจ้างวางท่อระบายน้ำจากสี่แยกถึงบ้านนายระพิน เสมอเหมือนและนายจุ่นละ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ศาลาแดง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งความประสงค์ใหธนาคารดำเนินการเปิดบริการผ่านระบบ KTB Co [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ช่องแค กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายหนองไม้เสียบ-บ้านหนองตาก้อน หม [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ช่องแค กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเขาฝา-หนองไม้เสียบ หมู่ที่ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะราคาโครงการซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ.4675 นว [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นครสวรรค์ออก การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ครั้งที่ 4/2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองตางู [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการจัดกิจกรรม [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิม บร [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ศาลาแดง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลาแดง หนังสือ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง รายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ช่องแค กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายหนองไม้เสียบ-บ้านหนองตาก้อน หม [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ช่องแค กำหนดวันตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพวงเพชรไปวัดเขาดินแดง [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/968 เรื่อง ขอส่งหนังสือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว967 เรื่อง ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์การบรรยายหัวข้อ “แนวทาง [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว966 เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรป [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 965 เรื่อง การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพ การจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 964 เรื่อง การจัดทำสื่อเกี่ยวกับข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผน [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 963 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว962 เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ถนน ในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  การบริการของ อบต.
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  สาธารณสุขในตำบล
 

ดอกไม้จันทน์
 

 
นว 0023.3/ว4661 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5656 แจ้งราบชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบ  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5653 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.1/5647 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหลังสือ  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว5626 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/5657 แนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2568  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/5658 แนวปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริการหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว5659 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและ  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.2/05721 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.4/ว5735 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ส.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 6,795,004 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.สระแก้ว