หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศกำหนดวันลาและการมาสาย [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2561 - 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)