หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 
 
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562  
 

วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประกอบด้วยผู้นำชุมชนตำบล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสระแก้ว ครูและเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสระแก้ว ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ให้แก่วัดในเขตตำบลสระแก้วได้แก่ วัดสระแก้ว,วัดดอนโม่,วัดหัวตลุก,วัดหนองจิกโคกช้างและวัดสวนขวัญ ภายใต้โครงการจัดงาน สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ สืบสานการถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษาอันเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเพื่อให้เด็กเยาชนรวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ และเพื่อให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมส่งเสริมให้มีความรักความมามัคคีร้วมกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 15.40 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทร : 056-385-444,063-116-1123  
จำนวนผู้เข้าชม 3,570,657 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com