หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมรวมใจ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม โดยมีนางสาวปาริชาติ แรงกสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนลาดยาววิทยาคม และโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

          โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้เชิญวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว มาให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ผ่านการบรรยาย และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในช่วงท้ายนางสาวปาริชาติ แรงกสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมแจกรางวัลที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้เตรียมไว้ ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นที่สนุกสนานเป็นอย่างมากจนจบโครงการ

          โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วตำบลสระแก้ว ได้รับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคมซึ้งเป็นเจ้าของสถานที่เป็นอย่างดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 09.04 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/264

ลำดับภาพที่ 2/264

ลำดับภาพที่ 3/264

ลำดับภาพที่ 4/264

ลำดับภาพที่ 5/264

ลำดับภาพที่ 6/264

ลำดับภาพที่ 7/264

ลำดับภาพที่ 8/264

ลำดับภาพที่ 9/264

ลำดับภาพที่ 10/264

ลำดับภาพที่ 11/264

ลำดับภาพที่ 12/264

ลำดับภาพที่ 13/264

ลำดับภาพที่ 14/264

ลำดับภาพที่ 15/264

ลำดับภาพที่ 16/264

ลำดับภาพที่ 17/264

ลำดับภาพที่ 18/264

ลำดับภาพที่ 19/264

ลำดับภาพที่ 20/264

ลำดับภาพที่ 21/264

ลำดับภาพที่ 22/264

ลำดับภาพที่ 23/264

ลำดับภาพที่ 24/264

ลำดับภาพที่ 25/264

ลำดับภาพที่ 26/264

ลำดับภาพที่ 27/264

ลำดับภาพที่ 28/264

ลำดับภาพที่ 29/264

ลำดับภาพที่ 30/264

ลำดับภาพที่ 31/264

ลำดับภาพที่ 32/264

ลำดับภาพที่ 33/264

ลำดับภาพที่ 34/264

ลำดับภาพที่ 35/264

ลำดับภาพที่ 36/264

ลำดับภาพที่ 37/264

ลำดับภาพที่ 38/264

ลำดับภาพที่ 39/264

ลำดับภาพที่ 40/264

ลำดับภาพที่ 41/264

ลำดับภาพที่ 42/264

ลำดับภาพที่ 43/264

ลำดับภาพที่ 44/264

ลำดับภาพที่ 45/264

ลำดับภาพที่ 46/264

ลำดับภาพที่ 47/264

ลำดับภาพที่ 48/264

ลำดับภาพที่ 49/264

ลำดับภาพที่ 50/264

ลำดับภาพที่ 51/264

ลำดับภาพที่ 52/264

ลำดับภาพที่ 53/264

ลำดับภาพที่ 54/264

ลำดับภาพที่ 55/264

ลำดับภาพที่ 56/264

ลำดับภาพที่ 57/264

ลำดับภาพที่ 58/264

ลำดับภาพที่ 59/264

ลำดับภาพที่ 60/264

ลำดับภาพที่ 61/264

ลำดับภาพที่ 62/264

ลำดับภาพที่ 63/264

ลำดับภาพที่ 64/264

ลำดับภาพที่ 65/264

ลำดับภาพที่ 66/264

ลำดับภาพที่ 67/264

ลำดับภาพที่ 68/264

ลำดับภาพที่ 69/264

ลำดับภาพที่ 70/264

ลำดับภาพที่ 71/264

ลำดับภาพที่ 72/264

ลำดับภาพที่ 73/264

ลำดับภาพที่ 74/264

ลำดับภาพที่ 75/264

ลำดับภาพที่ 76/264

ลำดับภาพที่ 77/264

ลำดับภาพที่ 78/264

ลำดับภาพที่ 79/264

ลำดับภาพที่ 80/264

ลำดับภาพที่ 81/264

ลำดับภาพที่ 82/264

ลำดับภาพที่ 83/264

ลำดับภาพที่ 84/264

ลำดับภาพที่ 85/264

ลำดับภาพที่ 86/264

ลำดับภาพที่ 87/264

ลำดับภาพที่ 88/264

ลำดับภาพที่ 89/264

ลำดับภาพที่ 90/264

ลำดับภาพที่ 91/264

ลำดับภาพที่ 92/264

ลำดับภาพที่ 93/264

ลำดับภาพที่ 94/264

ลำดับภาพที่ 95/264

ลำดับภาพที่ 96/264

ลำดับภาพที่ 97/264

ลำดับภาพที่ 98/264

ลำดับภาพที่ 99/264

ลำดับภาพที่ 100/264

ลำดับภาพที่ 101/264

ลำดับภาพที่ 102/264

ลำดับภาพที่ 103/264

ลำดับภาพที่ 104/264

ลำดับภาพที่ 105/264

ลำดับภาพที่ 106/264

ลำดับภาพที่ 107/264

ลำดับภาพที่ 108/264

ลำดับภาพที่ 109/264

ลำดับภาพที่ 110/264

ลำดับภาพที่ 111/264

ลำดับภาพที่ 112/264

ลำดับภาพที่ 113/264

ลำดับภาพที่ 114/264

ลำดับภาพที่ 115/264

ลำดับภาพที่ 116/264

ลำดับภาพที่ 117/264

ลำดับภาพที่ 118/264

ลำดับภาพที่ 119/264

ลำดับภาพที่ 120/264

ลำดับภาพที่ 121/264

ลำดับภาพที่ 122/264

ลำดับภาพที่ 123/264

ลำดับภาพที่ 124/264

ลำดับภาพที่ 125/264

ลำดับภาพที่ 126/264

ลำดับภาพที่ 127/264

ลำดับภาพที่ 128/264

ลำดับภาพที่ 129/264

ลำดับภาพที่ 130/264

ลำดับภาพที่ 131/264

ลำดับภาพที่ 132/264

ลำดับภาพที่ 133/264

ลำดับภาพที่ 134/264

ลำดับภาพที่ 135/264

ลำดับภาพที่ 136/264

ลำดับภาพที่ 137/264

ลำดับภาพที่ 138/264

ลำดับภาพที่ 139/264

ลำดับภาพที่ 140/264

ลำดับภาพที่ 141/264

ลำดับภาพที่ 142/264

ลำดับภาพที่ 143/264

ลำดับภาพที่ 144/264

ลำดับภาพที่ 145/264

ลำดับภาพที่ 146/264

ลำดับภาพที่ 147/264

ลำดับภาพที่ 148/264

ลำดับภาพที่ 149/264

ลำดับภาพที่ 150/264

ลำดับภาพที่ 151/264

ลำดับภาพที่ 152/264

ลำดับภาพที่ 153/264

ลำดับภาพที่ 154/264

ลำดับภาพที่ 155/264

ลำดับภาพที่ 156/264

ลำดับภาพที่ 157/264

ลำดับภาพที่ 158/264

ลำดับภาพที่ 159/264

ลำดับภาพที่ 160/264

ลำดับภาพที่ 161/264

ลำดับภาพที่ 162/264

ลำดับภาพที่ 163/264

ลำดับภาพที่ 164/264

ลำดับภาพที่ 165/264

ลำดับภาพที่ 166/264

ลำดับภาพที่ 167/264

ลำดับภาพที่ 168/264

ลำดับภาพที่ 169/264

ลำดับภาพที่ 170/264

ลำดับภาพที่ 171/264

ลำดับภาพที่ 172/264

ลำดับภาพที่ 173/264

ลำดับภาพที่ 174/264

ลำดับภาพที่ 175/264

ลำดับภาพที่ 176/264

ลำดับภาพที่ 177/264

ลำดับภาพที่ 178/264

ลำดับภาพที่ 179/264

ลำดับภาพที่ 180/264

ลำดับภาพที่ 181/264

ลำดับภาพที่ 182/264

ลำดับภาพที่ 183/264

ลำดับภาพที่ 184/264

ลำดับภาพที่ 185/264

ลำดับภาพที่ 186/264

ลำดับภาพที่ 187/264

ลำดับภาพที่ 188/264

ลำดับภาพที่ 189/264

ลำดับภาพที่ 190/264

ลำดับภาพที่ 191/264

ลำดับภาพที่ 192/264

ลำดับภาพที่ 193/264

ลำดับภาพที่ 194/264

ลำดับภาพที่ 195/264

ลำดับภาพที่ 196/264

ลำดับภาพที่ 197/264

ลำดับภาพที่ 198/264

ลำดับภาพที่ 199/264

ลำดับภาพที่ 200/264

ลำดับภาพที่ 201/264

ลำดับภาพที่ 202/264

ลำดับภาพที่ 203/264

ลำดับภาพที่ 204/264

ลำดับภาพที่ 205/264

ลำดับภาพที่ 206/264

ลำดับภาพที่ 207/264

ลำดับภาพที่ 208/264

ลำดับภาพที่ 209/264

ลำดับภาพที่ 210/264

ลำดับภาพที่ 211/264

ลำดับภาพที่ 212/264

ลำดับภาพที่ 213/264

ลำดับภาพที่ 214/264

ลำดับภาพที่ 215/264

ลำดับภาพที่ 216/264

ลำดับภาพที่ 217/264

ลำดับภาพที่ 218/264

ลำดับภาพที่ 219/264

ลำดับภาพที่ 220/264

ลำดับภาพที่ 221/264

ลำดับภาพที่ 222/264

ลำดับภาพที่ 223/264

ลำดับภาพที่ 224/264

ลำดับภาพที่ 225/264

ลำดับภาพที่ 226/264

ลำดับภาพที่ 227/264

ลำดับภาพที่ 228/264

ลำดับภาพที่ 229/264

ลำดับภาพที่ 230/264

ลำดับภาพที่ 231/264

ลำดับภาพที่ 232/264

ลำดับภาพที่ 233/264

ลำดับภาพที่ 234/264

ลำดับภาพที่ 235/264

ลำดับภาพที่ 236/264

ลำดับภาพที่ 237/264

ลำดับภาพที่ 238/264

ลำดับภาพที่ 239/264

ลำดับภาพที่ 240/264

ลำดับภาพที่ 241/264

ลำดับภาพที่ 242/264

ลำดับภาพที่ 243/264

ลำดับภาพที่ 244/264

ลำดับภาพที่ 245/264

ลำดับภาพที่ 246/264

ลำดับภาพที่ 247/264

ลำดับภาพที่ 248/264

ลำดับภาพที่ 249/264

ลำดับภาพที่ 250/264

ลำดับภาพที่ 251/264

ลำดับภาพที่ 252/264

ลำดับภาพที่ 253/264

ลำดับภาพที่ 254/264

ลำดับภาพที่ 255/264

ลำดับภาพที่ 256/264

ลำดับภาพที่ 257/264

ลำดับภาพที่ 258/264

ลำดับภาพที่ 259/264

ลำดับภาพที่ 260/264

ลำดับภาพที่ 261/264

ลำดับภาพที่ 262/264

ลำดับภาพที่ 263/264

ลำดับภาพที่ 264/264
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 2,923,209 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10