หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีประจำปีงบประมาณ 2562  
 

          ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับกองทุนกองทุนหลักประกับสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสระแก้ว ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีประจำปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและถ่ายทอดเรียนรู้สู้การปฎิบัติ โดยมี นายวชิระ แรงกสิกร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วเป็นประธานและวิทยากรโครงการ นางรัตนา สังกาศ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการในครั้งนี้

          โดยมีเกษตรกรชาวตำบลสระแก้ว ประชาชนชาวตำบลสระแก้ว ครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลสระแก้ว สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จากนั้นนายยืนยง เหล่าอินทร์ พิธีกรได้พูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการเล็กน้อยและยังชวนเชิญให้เกษตรกรกลุ่มเสียงผู้เข้าร่วมโครงการ ด้วยการตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วและกลุ่ม อสม.ตำบลสระแก้ว หลังจากนั้น นางรัตนา สังกาศ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการได้มีการกล่าวรายงานโครงการ แก่ นายวชิระ แรงกสิกร ประธานและวิทยากรโครงการ ก่อนจะเข้าสู่บรรยายเกียวกับการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร   และการสาทิตการการทำ ปุ๋ยน้ำ,ปุ๋ยอินทรี,สูตรอาหารสำหรับปลากินพืช  เพื่อเป็นการปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร และยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกรและประชาชนชาวตำบลสระแก้วผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการลดและเลิกใช้สารเคมีในการเกษตรแก่เด็กนักเรียนผู้ร่วมโครงการอีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2562 เวลา 09.05 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 263 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/117

ลำดับภาพที่ 2/117

ลำดับภาพที่ 3/117

ลำดับภาพที่ 4/117

ลำดับภาพที่ 5/117

ลำดับภาพที่ 6/117

ลำดับภาพที่ 7/117

ลำดับภาพที่ 8/117

ลำดับภาพที่ 9/117

ลำดับภาพที่ 10/117

ลำดับภาพที่ 11/117

ลำดับภาพที่ 12/117

ลำดับภาพที่ 13/117

ลำดับภาพที่ 14/117

ลำดับภาพที่ 15/117

ลำดับภาพที่ 16/117

ลำดับภาพที่ 17/117

ลำดับภาพที่ 18/117

ลำดับภาพที่ 19/117

ลำดับภาพที่ 20/117

ลำดับภาพที่ 21/117

ลำดับภาพที่ 22/117

ลำดับภาพที่ 23/117

ลำดับภาพที่ 24/117

ลำดับภาพที่ 25/117

ลำดับภาพที่ 26/117

ลำดับภาพที่ 27/117

ลำดับภาพที่ 28/117

ลำดับภาพที่ 29/117

ลำดับภาพที่ 30/117

ลำดับภาพที่ 31/117

ลำดับภาพที่ 32/117

ลำดับภาพที่ 33/117

ลำดับภาพที่ 34/117

ลำดับภาพที่ 35/117

ลำดับภาพที่ 36/117

ลำดับภาพที่ 37/117

ลำดับภาพที่ 38/117

ลำดับภาพที่ 39/117

ลำดับภาพที่ 40/117

ลำดับภาพที่ 41/117

ลำดับภาพที่ 42/117

ลำดับภาพที่ 43/117

ลำดับภาพที่ 44/117

ลำดับภาพที่ 45/117

ลำดับภาพที่ 46/117

ลำดับภาพที่ 47/117

ลำดับภาพที่ 48/117

ลำดับภาพที่ 49/117

ลำดับภาพที่ 50/117

ลำดับภาพที่ 51/117

ลำดับภาพที่ 52/117

ลำดับภาพที่ 53/117

ลำดับภาพที่ 54/117

ลำดับภาพที่ 55/117

ลำดับภาพที่ 56/117

ลำดับภาพที่ 57/117

ลำดับภาพที่ 58/117

ลำดับภาพที่ 59/117

ลำดับภาพที่ 60/117

ลำดับภาพที่ 61/117

ลำดับภาพที่ 62/117

ลำดับภาพที่ 63/117

ลำดับภาพที่ 64/117

ลำดับภาพที่ 65/117

ลำดับภาพที่ 66/117

ลำดับภาพที่ 67/117

ลำดับภาพที่ 68/117

ลำดับภาพที่ 69/117

ลำดับภาพที่ 70/117

ลำดับภาพที่ 71/117

ลำดับภาพที่ 72/117

ลำดับภาพที่ 73/117

ลำดับภาพที่ 74/117

ลำดับภาพที่ 75/117

ลำดับภาพที่ 76/117

ลำดับภาพที่ 77/117

ลำดับภาพที่ 78/117

ลำดับภาพที่ 79/117

ลำดับภาพที่ 80/117

ลำดับภาพที่ 81/117

ลำดับภาพที่ 82/117

ลำดับภาพที่ 83/117

ลำดับภาพที่ 84/117

ลำดับภาพที่ 85/117

ลำดับภาพที่ 86/117

ลำดับภาพที่ 87/117

ลำดับภาพที่ 88/117

ลำดับภาพที่ 89/117

ลำดับภาพที่ 90/117

ลำดับภาพที่ 91/117

ลำดับภาพที่ 92/117

ลำดับภาพที่ 93/117

ลำดับภาพที่ 94/117

ลำดับภาพที่ 95/117

ลำดับภาพที่ 96/117

ลำดับภาพที่ 97/117

ลำดับภาพที่ 98/117

ลำดับภาพที่ 99/117

ลำดับภาพที่ 100/117

ลำดับภาพที่ 101/117

ลำดับภาพที่ 102/117

ลำดับภาพที่ 103/117

ลำดับภาพที่ 104/117

ลำดับภาพที่ 105/117

ลำดับภาพที่ 106/117

ลำดับภาพที่ 107/117

ลำดับภาพที่ 108/117

ลำดับภาพที่ 109/117

ลำดับภาพที่ 110/117

ลำดับภาพที่ 111/117

ลำดับภาพที่ 112/117

ลำดับภาพที่ 113/117

ลำดับภาพที่ 114/117

ลำดับภาพที่ 115/117

ลำดับภาพที่ 116/117

ลำดับภาพที่ 117/117
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 2,923,201 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10