หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 

 
โครงการบริการวิชาการ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ เพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง และถ่ายทอดเศษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนชาวตำบลสระแก้ว หมู่ที่ 1-10 และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที3 จำนวน 317 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงตำบลสระแก้ว

          ในเวลา 09.00 น. ผศ.ไชยา อู๋ชนะภัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวเปิดงาน  นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้ กล่าวต้อนรับนักศึกษาราชภัฏนครสวรรค์  นายวชิระ แรงกสิกร วิทยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว บรรยายความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพรราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพและการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วิธีการหมักเพื่อเป็นอาหารพืชและปลาใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต จนจบบรรยายในเวลา 11.30 น.ก่อนจะเข้าสู่การพักเทียง

          โดยในช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรมตามฐานได้แก่

ฐานที่ 1 การส่งเสริมการปลูกผลไม้
ฐานที่ 2 การส่งเสริมการปลูกผักระยะสั้น เช่นผักกวางตุ้ง ผักคะน้า
ฐานที่ 3 การส่งเสริมการผลิตเป็ดนางฟ้า
ฐานที่ 4 การสร้างซุ่มไม้เลือย
ฐานที่ 5 การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น การปลูกมะเชือเทศ มะระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 10.07 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/221

ลำดับภาพที่ 2/221

ลำดับภาพที่ 3/221

ลำดับภาพที่ 4/221

ลำดับภาพที่ 5/221

ลำดับภาพที่ 6/221

ลำดับภาพที่ 7/221

ลำดับภาพที่ 8/221

ลำดับภาพที่ 9/221

ลำดับภาพที่ 10/221

ลำดับภาพที่ 11/221

ลำดับภาพที่ 12/221

ลำดับภาพที่ 13/221

ลำดับภาพที่ 14/221

ลำดับภาพที่ 15/221

ลำดับภาพที่ 16/221

ลำดับภาพที่ 17/221

ลำดับภาพที่ 18/221

ลำดับภาพที่ 19/221

ลำดับภาพที่ 20/221

ลำดับภาพที่ 21/221

ลำดับภาพที่ 22/221

ลำดับภาพที่ 23/221

ลำดับภาพที่ 24/221

ลำดับภาพที่ 25/221

ลำดับภาพที่ 26/221

ลำดับภาพที่ 27/221

ลำดับภาพที่ 28/221

ลำดับภาพที่ 29/221

ลำดับภาพที่ 30/221

ลำดับภาพที่ 31/221

ลำดับภาพที่ 32/221

ลำดับภาพที่ 33/221

ลำดับภาพที่ 34/221

ลำดับภาพที่ 35/221

ลำดับภาพที่ 36/221

ลำดับภาพที่ 37/221

ลำดับภาพที่ 38/221

ลำดับภาพที่ 39/221

ลำดับภาพที่ 40/221

ลำดับภาพที่ 41/221

ลำดับภาพที่ 42/221

ลำดับภาพที่ 43/221

ลำดับภาพที่ 44/221

ลำดับภาพที่ 45/221

ลำดับภาพที่ 46/221

ลำดับภาพที่ 47/221

ลำดับภาพที่ 48/221

ลำดับภาพที่ 49/221

ลำดับภาพที่ 50/221

ลำดับภาพที่ 51/221

ลำดับภาพที่ 52/221

ลำดับภาพที่ 53/221

ลำดับภาพที่ 54/221

ลำดับภาพที่ 55/221

ลำดับภาพที่ 56/221

ลำดับภาพที่ 57/221

ลำดับภาพที่ 58/221

ลำดับภาพที่ 59/221

ลำดับภาพที่ 60/221

ลำดับภาพที่ 61/221

ลำดับภาพที่ 62/221

ลำดับภาพที่ 63/221

ลำดับภาพที่ 64/221

ลำดับภาพที่ 65/221

ลำดับภาพที่ 66/221

ลำดับภาพที่ 67/221

ลำดับภาพที่ 68/221

ลำดับภาพที่ 69/221

ลำดับภาพที่ 70/221

ลำดับภาพที่ 71/221

ลำดับภาพที่ 72/221

ลำดับภาพที่ 73/221

ลำดับภาพที่ 74/221

ลำดับภาพที่ 75/221

ลำดับภาพที่ 76/221

ลำดับภาพที่ 77/221

ลำดับภาพที่ 78/221

ลำดับภาพที่ 79/221

ลำดับภาพที่ 80/221

ลำดับภาพที่ 81/221

ลำดับภาพที่ 82/221

ลำดับภาพที่ 83/221

ลำดับภาพที่ 84/221

ลำดับภาพที่ 85/221

ลำดับภาพที่ 86/221

ลำดับภาพที่ 87/221

ลำดับภาพที่ 88/221

ลำดับภาพที่ 89/221

ลำดับภาพที่ 90/221

ลำดับภาพที่ 91/221

ลำดับภาพที่ 92/221

ลำดับภาพที่ 93/221

ลำดับภาพที่ 94/221

ลำดับภาพที่ 95/221

ลำดับภาพที่ 96/221

ลำดับภาพที่ 97/221

ลำดับภาพที่ 98/221

ลำดับภาพที่ 99/221

ลำดับภาพที่ 100/221

ลำดับภาพที่ 101/221

ลำดับภาพที่ 102/221

ลำดับภาพที่ 103/221

ลำดับภาพที่ 104/221

ลำดับภาพที่ 105/221

ลำดับภาพที่ 106/221

ลำดับภาพที่ 107/221

ลำดับภาพที่ 108/221

ลำดับภาพที่ 109/221

ลำดับภาพที่ 110/221

ลำดับภาพที่ 111/221

ลำดับภาพที่ 112/221

ลำดับภาพที่ 113/221

ลำดับภาพที่ 114/221

ลำดับภาพที่ 115/221

ลำดับภาพที่ 116/221

ลำดับภาพที่ 117/221

ลำดับภาพที่ 118/221

ลำดับภาพที่ 119/221

ลำดับภาพที่ 120/221

ลำดับภาพที่ 121/221

ลำดับภาพที่ 122/221

ลำดับภาพที่ 123/221

ลำดับภาพที่ 124/221

ลำดับภาพที่ 125/221

ลำดับภาพที่ 126/221

ลำดับภาพที่ 127/221

ลำดับภาพที่ 128/221

ลำดับภาพที่ 129/221

ลำดับภาพที่ 130/221

ลำดับภาพที่ 131/221

ลำดับภาพที่ 132/221

ลำดับภาพที่ 133/221

ลำดับภาพที่ 134/221

ลำดับภาพที่ 135/221

ลำดับภาพที่ 136/221

ลำดับภาพที่ 137/221

ลำดับภาพที่ 138/221

ลำดับภาพที่ 139/221

ลำดับภาพที่ 140/221

ลำดับภาพที่ 141/221

ลำดับภาพที่ 142/221

ลำดับภาพที่ 143/221

ลำดับภาพที่ 144/221

ลำดับภาพที่ 145/221

ลำดับภาพที่ 146/221

ลำดับภาพที่ 147/221

ลำดับภาพที่ 148/221

ลำดับภาพที่ 149/221

ลำดับภาพที่ 150/221

ลำดับภาพที่ 151/221

ลำดับภาพที่ 152/221

ลำดับภาพที่ 153/221

ลำดับภาพที่ 154/221

ลำดับภาพที่ 155/221

ลำดับภาพที่ 156/221

ลำดับภาพที่ 157/221

ลำดับภาพที่ 158/221

ลำดับภาพที่ 159/221

ลำดับภาพที่ 160/221

ลำดับภาพที่ 161/221

ลำดับภาพที่ 162/221

ลำดับภาพที่ 163/221

ลำดับภาพที่ 164/221

ลำดับภาพที่ 165/221

ลำดับภาพที่ 166/221

ลำดับภาพที่ 167/221

ลำดับภาพที่ 168/221

ลำดับภาพที่ 169/221

ลำดับภาพที่ 170/221

ลำดับภาพที่ 171/221

ลำดับภาพที่ 172/221

ลำดับภาพที่ 173/221

ลำดับภาพที่ 174/221

ลำดับภาพที่ 175/221

ลำดับภาพที่ 176/221

ลำดับภาพที่ 177/221

ลำดับภาพที่ 178/221

ลำดับภาพที่ 179/221

ลำดับภาพที่ 180/221

ลำดับภาพที่ 181/221

ลำดับภาพที่ 182/221

ลำดับภาพที่ 183/221

ลำดับภาพที่ 184/221

ลำดับภาพที่ 185/221

ลำดับภาพที่ 186/221

ลำดับภาพที่ 187/221

ลำดับภาพที่ 188/221

ลำดับภาพที่ 189/221

ลำดับภาพที่ 190/221

ลำดับภาพที่ 191/221

ลำดับภาพที่ 192/221

ลำดับภาพที่ 193/221

ลำดับภาพที่ 194/221

ลำดับภาพที่ 195/221

ลำดับภาพที่ 196/221

ลำดับภาพที่ 197/221

ลำดับภาพที่ 198/221

ลำดับภาพที่ 199/221

ลำดับภาพที่ 200/221

ลำดับภาพที่ 201/221

ลำดับภาพที่ 202/221

ลำดับภาพที่ 203/221

ลำดับภาพที่ 204/221

ลำดับภาพที่ 205/221

ลำดับภาพที่ 206/221

ลำดับภาพที่ 207/221

ลำดับภาพที่ 208/221

ลำดับภาพที่ 209/221

ลำดับภาพที่ 210/221

ลำดับภาพที่ 211/221

ลำดับภาพที่ 212/221

ลำดับภาพที่ 213/221

ลำดับภาพที่ 214/221

ลำดับภาพที่ 215/221

ลำดับภาพที่ 216/221

ลำดับภาพที่ 217/221

ลำดับภาพที่ 218/221

ลำดับภาพที่ 219/221

ลำดับภาพที่ 220/221

ลำดับภาพที่ 221/221
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 3,023,605 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10