หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563  
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว นำโดยนางสาวปริชาติ แรงกสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว,นายวชิระ แรงกสิกร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ,สมาชิกสภา อ.บ.ต.สระแก้ว ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ ,พนักงาน ,ลูกจ้าง และประชาชนชาวตำบลสระแก้ว  ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว โดยมีประเภทกีฬาได้แก่ ฟุตซอล, เปตอง ,วอลเล่บอล ,ตะกร้อ และการประกวดร้องเพลง

          การจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนและเยาวชนในตำบลสระแก้วได้มีความสนใจในด้านกีฬาก็จะทำให้สามารถห่างไกลจากยาเสพติด และยังทำให้เยาวชนในตำบลสระแก้วได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างการนันทนาการให้เด็กและเยาวชนในตำบลสระแก้วได้มีการพัฒนาการเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดความสามัคคี ภายในตำบลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว กับประชาชนชาวตำบลสระแก้วอีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 11.14 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/308

ลำดับภาพที่ 2/308

ลำดับภาพที่ 3/308

ลำดับภาพที่ 4/308

ลำดับภาพที่ 5/308

ลำดับภาพที่ 6/308

ลำดับภาพที่ 7/308

ลำดับภาพที่ 8/308

ลำดับภาพที่ 9/308

ลำดับภาพที่ 10/308

ลำดับภาพที่ 11/308

ลำดับภาพที่ 12/308

ลำดับภาพที่ 13/308

ลำดับภาพที่ 14/308

ลำดับภาพที่ 15/308

ลำดับภาพที่ 16/308

ลำดับภาพที่ 17/308

ลำดับภาพที่ 18/308

ลำดับภาพที่ 19/308

ลำดับภาพที่ 20/308

ลำดับภาพที่ 21/308

ลำดับภาพที่ 22/308

ลำดับภาพที่ 23/308

ลำดับภาพที่ 24/308

ลำดับภาพที่ 25/308

ลำดับภาพที่ 26/308

ลำดับภาพที่ 27/308

ลำดับภาพที่ 28/308

ลำดับภาพที่ 29/308

ลำดับภาพที่ 30/308

ลำดับภาพที่ 31/308

ลำดับภาพที่ 32/308

ลำดับภาพที่ 33/308

ลำดับภาพที่ 34/308

ลำดับภาพที่ 35/308

ลำดับภาพที่ 36/308

ลำดับภาพที่ 37/308

ลำดับภาพที่ 38/308

ลำดับภาพที่ 39/308

ลำดับภาพที่ 40/308

ลำดับภาพที่ 41/308

ลำดับภาพที่ 42/308

ลำดับภาพที่ 43/308

ลำดับภาพที่ 44/308

ลำดับภาพที่ 45/308

ลำดับภาพที่ 46/308

ลำดับภาพที่ 47/308

ลำดับภาพที่ 48/308

ลำดับภาพที่ 49/308

ลำดับภาพที่ 50/308

ลำดับภาพที่ 51/308

ลำดับภาพที่ 52/308

ลำดับภาพที่ 53/308

ลำดับภาพที่ 54/308

ลำดับภาพที่ 55/308

ลำดับภาพที่ 56/308

ลำดับภาพที่ 57/308

ลำดับภาพที่ 58/308

ลำดับภาพที่ 59/308

ลำดับภาพที่ 60/308

ลำดับภาพที่ 61/308

ลำดับภาพที่ 62/308

ลำดับภาพที่ 63/308

ลำดับภาพที่ 64/308

ลำดับภาพที่ 65/308

ลำดับภาพที่ 66/308

ลำดับภาพที่ 67/308

ลำดับภาพที่ 68/308

ลำดับภาพที่ 69/308

ลำดับภาพที่ 70/308

ลำดับภาพที่ 71/308

ลำดับภาพที่ 72/308

ลำดับภาพที่ 73/308

ลำดับภาพที่ 74/308

ลำดับภาพที่ 75/308

ลำดับภาพที่ 76/308

ลำดับภาพที่ 77/308

ลำดับภาพที่ 78/308

ลำดับภาพที่ 79/308

ลำดับภาพที่ 80/308

ลำดับภาพที่ 81/308

ลำดับภาพที่ 82/308

ลำดับภาพที่ 83/308

ลำดับภาพที่ 84/308

ลำดับภาพที่ 85/308

ลำดับภาพที่ 86/308

ลำดับภาพที่ 87/308

ลำดับภาพที่ 88/308

ลำดับภาพที่ 89/308

ลำดับภาพที่ 90/308

ลำดับภาพที่ 91/308

ลำดับภาพที่ 92/308

ลำดับภาพที่ 93/308

ลำดับภาพที่ 94/308

ลำดับภาพที่ 95/308

ลำดับภาพที่ 96/308

ลำดับภาพที่ 97/308

ลำดับภาพที่ 98/308

ลำดับภาพที่ 99/308

ลำดับภาพที่ 100/308

ลำดับภาพที่ 101/308

ลำดับภาพที่ 102/308

ลำดับภาพที่ 103/308

ลำดับภาพที่ 104/308

ลำดับภาพที่ 105/308

ลำดับภาพที่ 106/308

ลำดับภาพที่ 107/308

ลำดับภาพที่ 108/308

ลำดับภาพที่ 109/308

ลำดับภาพที่ 110/308

ลำดับภาพที่ 111/308

ลำดับภาพที่ 112/308

ลำดับภาพที่ 113/308

ลำดับภาพที่ 114/308

ลำดับภาพที่ 115/308

ลำดับภาพที่ 116/308

ลำดับภาพที่ 117/308

ลำดับภาพที่ 118/308

ลำดับภาพที่ 119/308

ลำดับภาพที่ 120/308

ลำดับภาพที่ 121/308

ลำดับภาพที่ 122/308

ลำดับภาพที่ 123/308

ลำดับภาพที่ 124/308

ลำดับภาพที่ 125/308

ลำดับภาพที่ 126/308

ลำดับภาพที่ 127/308

ลำดับภาพที่ 128/308

ลำดับภาพที่ 129/308

ลำดับภาพที่ 130/308

ลำดับภาพที่ 131/308

ลำดับภาพที่ 132/308

ลำดับภาพที่ 133/308

ลำดับภาพที่ 134/308

ลำดับภาพที่ 135/308

ลำดับภาพที่ 136/308

ลำดับภาพที่ 137/308

ลำดับภาพที่ 138/308

ลำดับภาพที่ 139/308

ลำดับภาพที่ 140/308

ลำดับภาพที่ 141/308

ลำดับภาพที่ 142/308

ลำดับภาพที่ 143/308

ลำดับภาพที่ 144/308

ลำดับภาพที่ 145/308

ลำดับภาพที่ 146/308

ลำดับภาพที่ 147/308

ลำดับภาพที่ 148/308

ลำดับภาพที่ 149/308

ลำดับภาพที่ 150/308

ลำดับภาพที่ 151/308

ลำดับภาพที่ 152/308

ลำดับภาพที่ 153/308

ลำดับภาพที่ 154/308

ลำดับภาพที่ 155/308

ลำดับภาพที่ 156/308

ลำดับภาพที่ 157/308

ลำดับภาพที่ 158/308

ลำดับภาพที่ 159/308

ลำดับภาพที่ 160/308

ลำดับภาพที่ 161/308

ลำดับภาพที่ 162/308

ลำดับภาพที่ 163/308

ลำดับภาพที่ 164/308

ลำดับภาพที่ 165/308

ลำดับภาพที่ 166/308

ลำดับภาพที่ 167/308

ลำดับภาพที่ 168/308

ลำดับภาพที่ 169/308

ลำดับภาพที่ 170/308

ลำดับภาพที่ 171/308

ลำดับภาพที่ 172/308

ลำดับภาพที่ 173/308

ลำดับภาพที่ 174/308

ลำดับภาพที่ 175/308

ลำดับภาพที่ 176/308

ลำดับภาพที่ 177/308

ลำดับภาพที่ 178/308

ลำดับภาพที่ 179/308

ลำดับภาพที่ 180/308

ลำดับภาพที่ 181/308

ลำดับภาพที่ 182/308

ลำดับภาพที่ 183/308

ลำดับภาพที่ 184/308

ลำดับภาพที่ 185/308

ลำดับภาพที่ 186/308

ลำดับภาพที่ 187/308

ลำดับภาพที่ 188/308

ลำดับภาพที่ 189/308

ลำดับภาพที่ 190/308

ลำดับภาพที่ 191/308

ลำดับภาพที่ 192/308

ลำดับภาพที่ 193/308

ลำดับภาพที่ 194/308

ลำดับภาพที่ 195/308

ลำดับภาพที่ 196/308

ลำดับภาพที่ 197/308

ลำดับภาพที่ 198/308

ลำดับภาพที่ 199/308

ลำดับภาพที่ 200/308

ลำดับภาพที่ 201/308

ลำดับภาพที่ 202/308

ลำดับภาพที่ 203/308

ลำดับภาพที่ 204/308

ลำดับภาพที่ 205/308

ลำดับภาพที่ 206/308

ลำดับภาพที่ 207/308

ลำดับภาพที่ 208/308

ลำดับภาพที่ 209/308

ลำดับภาพที่ 210/308

ลำดับภาพที่ 211/308

ลำดับภาพที่ 212/308

ลำดับภาพที่ 213/308

ลำดับภาพที่ 214/308

ลำดับภาพที่ 215/308

ลำดับภาพที่ 216/308

ลำดับภาพที่ 217/308

ลำดับภาพที่ 218/308

ลำดับภาพที่ 219/308

ลำดับภาพที่ 220/308

ลำดับภาพที่ 221/308

ลำดับภาพที่ 222/308

ลำดับภาพที่ 223/308

ลำดับภาพที่ 224/308

ลำดับภาพที่ 225/308

ลำดับภาพที่ 226/308

ลำดับภาพที่ 227/308

ลำดับภาพที่ 228/308

ลำดับภาพที่ 229/308

ลำดับภาพที่ 230/308

ลำดับภาพที่ 231/308

ลำดับภาพที่ 232/308

ลำดับภาพที่ 233/308

ลำดับภาพที่ 234/308

ลำดับภาพที่ 235/308

ลำดับภาพที่ 236/308

ลำดับภาพที่ 237/308

ลำดับภาพที่ 238/308

ลำดับภาพที่ 239/308

ลำดับภาพที่ 240/308

ลำดับภาพที่ 241/308

ลำดับภาพที่ 242/308

ลำดับภาพที่ 243/308

ลำดับภาพที่ 244/308

ลำดับภาพที่ 245/308

ลำดับภาพที่ 246/308

ลำดับภาพที่ 247/308

ลำดับภาพที่ 248/308

ลำดับภาพที่ 249/308

ลำดับภาพที่ 250/308

ลำดับภาพที่ 251/308

ลำดับภาพที่ 252/308

ลำดับภาพที่ 253/308

ลำดับภาพที่ 254/308

ลำดับภาพที่ 255/308

ลำดับภาพที่ 256/308

ลำดับภาพที่ 257/308

ลำดับภาพที่ 258/308

ลำดับภาพที่ 259/308

ลำดับภาพที่ 260/308

ลำดับภาพที่ 261/308

ลำดับภาพที่ 262/308

ลำดับภาพที่ 263/308

ลำดับภาพที่ 264/308

ลำดับภาพที่ 265/308

ลำดับภาพที่ 266/308

ลำดับภาพที่ 267/308

ลำดับภาพที่ 268/308

ลำดับภาพที่ 269/308

ลำดับภาพที่ 270/308

ลำดับภาพที่ 271/308

ลำดับภาพที่ 272/308

ลำดับภาพที่ 273/308

ลำดับภาพที่ 274/308

ลำดับภาพที่ 275/308

ลำดับภาพที่ 276/308

ลำดับภาพที่ 277/308

ลำดับภาพที่ 278/308

ลำดับภาพที่ 279/308

ลำดับภาพที่ 280/308

ลำดับภาพที่ 281/308

ลำดับภาพที่ 282/308

ลำดับภาพที่ 283/308

ลำดับภาพที่ 284/308

ลำดับภาพที่ 285/308

ลำดับภาพที่ 286/308

ลำดับภาพที่ 287/308

ลำดับภาพที่ 288/308

ลำดับภาพที่ 289/308

ลำดับภาพที่ 290/308

ลำดับภาพที่ 291/308

ลำดับภาพที่ 292/308

ลำดับภาพที่ 293/308

ลำดับภาพที่ 294/308

ลำดับภาพที่ 295/308

ลำดับภาพที่ 296/308

ลำดับภาพที่ 297/308

ลำดับภาพที่ 298/308

ลำดับภาพที่ 299/308

ลำดับภาพที่ 300/308

ลำดับภาพที่ 301/308

ลำดับภาพที่ 302/308

ลำดับภาพที่ 303/308

ลำดับภาพที่ 304/308

ลำดับภาพที่ 305/308

ลำดับภาพที่ 306/308

ลำดับภาพที่ 307/308

ลำดับภาพที่ 308/308
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 4,041,700 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10