หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 

 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 นายวชิระ แรงกสิกร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว , ข้าราชการ , พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว โดยมีผู้ปกครองและเด็ก ชาวตำบลสระแก้วและพื้นที่ใก้ลเคียงร่วมงานวันเด็กในครั้งนี้ ภายในงานได้มีซุ่มกิจกรรมให้เด็กๆ เล่นมากมาย เช่น เกมส์ปาลูกดอก เกมส์ดินแดนมหัศจรรย์ เกมการคัดแยกขยะ และเกมวงล้อหรรษา ให้เด็กๆได้ร่วมสนุก ส่วนกิจกรรมบนเวทีใหญ่ได้แก่ เก้าอี้ดนตรี เต้นประกอบเพลง จับฉลากมอบรางวัล ตอบคำถาม และการละเล่นต่างอีกมากมาย โดยการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง และมีระเบียบวินัย พร้อมรับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

          ทั้งนี้ วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563 มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปี โดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น สำหรับปี 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญวันเด็กปี 2563 ไว้ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 10.36 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 131 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/160

ลำดับภาพที่ 2/160

ลำดับภาพที่ 3/160

ลำดับภาพที่ 4/160

ลำดับภาพที่ 5/160

ลำดับภาพที่ 6/160

ลำดับภาพที่ 7/160

ลำดับภาพที่ 8/160

ลำดับภาพที่ 9/160

ลำดับภาพที่ 10/160

ลำดับภาพที่ 11/160

ลำดับภาพที่ 12/160

ลำดับภาพที่ 13/160

ลำดับภาพที่ 14/160

ลำดับภาพที่ 15/160

ลำดับภาพที่ 16/160

ลำดับภาพที่ 17/160

ลำดับภาพที่ 18/160

ลำดับภาพที่ 19/160

ลำดับภาพที่ 20/160

ลำดับภาพที่ 21/160

ลำดับภาพที่ 22/160

ลำดับภาพที่ 23/160

ลำดับภาพที่ 24/160

ลำดับภาพที่ 25/160

ลำดับภาพที่ 26/160

ลำดับภาพที่ 27/160

ลำดับภาพที่ 28/160

ลำดับภาพที่ 29/160

ลำดับภาพที่ 30/160

ลำดับภาพที่ 31/160

ลำดับภาพที่ 32/160

ลำดับภาพที่ 33/160

ลำดับภาพที่ 34/160

ลำดับภาพที่ 35/160

ลำดับภาพที่ 36/160

ลำดับภาพที่ 37/160

ลำดับภาพที่ 38/160

ลำดับภาพที่ 39/160

ลำดับภาพที่ 40/160

ลำดับภาพที่ 41/160

ลำดับภาพที่ 42/160

ลำดับภาพที่ 43/160

ลำดับภาพที่ 44/160

ลำดับภาพที่ 45/160

ลำดับภาพที่ 46/160

ลำดับภาพที่ 47/160

ลำดับภาพที่ 48/160

ลำดับภาพที่ 49/160

ลำดับภาพที่ 50/160

ลำดับภาพที่ 51/160

ลำดับภาพที่ 52/160

ลำดับภาพที่ 53/160

ลำดับภาพที่ 54/160

ลำดับภาพที่ 55/160

ลำดับภาพที่ 56/160

ลำดับภาพที่ 57/160

ลำดับภาพที่ 58/160

ลำดับภาพที่ 59/160

ลำดับภาพที่ 60/160

ลำดับภาพที่ 61/160

ลำดับภาพที่ 62/160

ลำดับภาพที่ 63/160

ลำดับภาพที่ 64/160

ลำดับภาพที่ 65/160

ลำดับภาพที่ 66/160

ลำดับภาพที่ 67/160

ลำดับภาพที่ 68/160

ลำดับภาพที่ 69/160

ลำดับภาพที่ 70/160

ลำดับภาพที่ 71/160

ลำดับภาพที่ 72/160

ลำดับภาพที่ 73/160

ลำดับภาพที่ 74/160

ลำดับภาพที่ 75/160

ลำดับภาพที่ 76/160

ลำดับภาพที่ 77/160

ลำดับภาพที่ 78/160

ลำดับภาพที่ 79/160

ลำดับภาพที่ 80/160

ลำดับภาพที่ 81/160

ลำดับภาพที่ 82/160

ลำดับภาพที่ 83/160

ลำดับภาพที่ 84/160

ลำดับภาพที่ 85/160

ลำดับภาพที่ 86/160

ลำดับภาพที่ 87/160

ลำดับภาพที่ 88/160

ลำดับภาพที่ 89/160

ลำดับภาพที่ 90/160

ลำดับภาพที่ 91/160

ลำดับภาพที่ 92/160

ลำดับภาพที่ 93/160

ลำดับภาพที่ 94/160

ลำดับภาพที่ 95/160

ลำดับภาพที่ 96/160

ลำดับภาพที่ 97/160

ลำดับภาพที่ 98/160

ลำดับภาพที่ 99/160

ลำดับภาพที่ 100/160

ลำดับภาพที่ 101/160

ลำดับภาพที่ 102/160

ลำดับภาพที่ 103/160

ลำดับภาพที่ 104/160

ลำดับภาพที่ 105/160

ลำดับภาพที่ 106/160

ลำดับภาพที่ 107/160

ลำดับภาพที่ 108/160

ลำดับภาพที่ 109/160

ลำดับภาพที่ 110/160

ลำดับภาพที่ 111/160

ลำดับภาพที่ 112/160

ลำดับภาพที่ 113/160

ลำดับภาพที่ 114/160

ลำดับภาพที่ 115/160

ลำดับภาพที่ 116/160

ลำดับภาพที่ 117/160

ลำดับภาพที่ 118/160

ลำดับภาพที่ 119/160

ลำดับภาพที่ 120/160

ลำดับภาพที่ 121/160

ลำดับภาพที่ 122/160

ลำดับภาพที่ 123/160

ลำดับภาพที่ 124/160

ลำดับภาพที่ 125/160

ลำดับภาพที่ 126/160

ลำดับภาพที่ 127/160

ลำดับภาพที่ 128/160

ลำดับภาพที่ 129/160

ลำดับภาพที่ 130/160

ลำดับภาพที่ 131/160

ลำดับภาพที่ 132/160

ลำดับภาพที่ 133/160

ลำดับภาพที่ 134/160

ลำดับภาพที่ 135/160

ลำดับภาพที่ 136/160

ลำดับภาพที่ 137/160

ลำดับภาพที่ 138/160

ลำดับภาพที่ 139/160

ลำดับภาพที่ 140/160

ลำดับภาพที่ 141/160

ลำดับภาพที่ 142/160

ลำดับภาพที่ 143/160

ลำดับภาพที่ 144/160

ลำดับภาพที่ 145/160

ลำดับภาพที่ 146/160

ลำดับภาพที่ 147/160

ลำดับภาพที่ 148/160

ลำดับภาพที่ 149/160

ลำดับภาพที่ 150/160

ลำดับภาพที่ 151/160

ลำดับภาพที่ 152/160

ลำดับภาพที่ 153/160

ลำดับภาพที่ 154/160

ลำดับภาพที่ 155/160

ลำดับภาพที่ 156/160

ลำดับภาพที่ 157/160

ลำดับภาพที่ 158/160

ลำดับภาพที่ 159/160

ลำดับภาพที่ 160/160
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 2,968,868 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10