หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 

 
การส่งมอบหีบบัตรบัตรและวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ ๒๗ พฤษจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ทำการส่งมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๑๒ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ณ บริเวณลานจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

และในวันที่ ๒๘ พฤษจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ทำการรับมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๑๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 16.01 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 124 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/199

ลำดับภาพที่ 2/199

ลำดับภาพที่ 3/199

ลำดับภาพที่ 4/199

ลำดับภาพที่ 5/199

ลำดับภาพที่ 6/199

ลำดับภาพที่ 7/199

ลำดับภาพที่ 8/199

ลำดับภาพที่ 9/199

ลำดับภาพที่ 10/199

ลำดับภาพที่ 11/199

ลำดับภาพที่ 12/199

ลำดับภาพที่ 13/199

ลำดับภาพที่ 14/199

ลำดับภาพที่ 15/199

ลำดับภาพที่ 16/199

ลำดับภาพที่ 17/199

ลำดับภาพที่ 18/199

ลำดับภาพที่ 19/199

ลำดับภาพที่ 20/199

ลำดับภาพที่ 21/199

ลำดับภาพที่ 22/199

ลำดับภาพที่ 23/199

ลำดับภาพที่ 24/199

ลำดับภาพที่ 25/199

ลำดับภาพที่ 26/199

ลำดับภาพที่ 27/199

ลำดับภาพที่ 28/199

ลำดับภาพที่ 29/199

ลำดับภาพที่ 30/199

ลำดับภาพที่ 31/199

ลำดับภาพที่ 32/199

ลำดับภาพที่ 33/199

ลำดับภาพที่ 34/199

ลำดับภาพที่ 35/199

ลำดับภาพที่ 36/199

ลำดับภาพที่ 37/199

ลำดับภาพที่ 38/199

ลำดับภาพที่ 39/199

ลำดับภาพที่ 40/199

ลำดับภาพที่ 41/199

ลำดับภาพที่ 42/199

ลำดับภาพที่ 43/199

ลำดับภาพที่ 44/199

ลำดับภาพที่ 45/199

ลำดับภาพที่ 46/199

ลำดับภาพที่ 47/199

ลำดับภาพที่ 48/199

ลำดับภาพที่ 49/199

ลำดับภาพที่ 50/199

ลำดับภาพที่ 51/199

ลำดับภาพที่ 52/199

ลำดับภาพที่ 53/199

ลำดับภาพที่ 54/199

ลำดับภาพที่ 55/199

ลำดับภาพที่ 56/199

ลำดับภาพที่ 57/199

ลำดับภาพที่ 58/199

ลำดับภาพที่ 59/199

ลำดับภาพที่ 60/199

ลำดับภาพที่ 61/199

ลำดับภาพที่ 62/199

ลำดับภาพที่ 63/199

ลำดับภาพที่ 64/199

ลำดับภาพที่ 65/199

ลำดับภาพที่ 66/199

ลำดับภาพที่ 67/199

ลำดับภาพที่ 68/199

ลำดับภาพที่ 69/199

ลำดับภาพที่ 70/199

ลำดับภาพที่ 71/199

ลำดับภาพที่ 72/199

ลำดับภาพที่ 73/199

ลำดับภาพที่ 74/199

ลำดับภาพที่ 75/199

ลำดับภาพที่ 76/199

ลำดับภาพที่ 77/199

ลำดับภาพที่ 78/199

ลำดับภาพที่ 79/199

ลำดับภาพที่ 80/199

ลำดับภาพที่ 81/199

ลำดับภาพที่ 82/199

ลำดับภาพที่ 83/199

ลำดับภาพที่ 84/199

ลำดับภาพที่ 85/199

ลำดับภาพที่ 86/199

ลำดับภาพที่ 87/199

ลำดับภาพที่ 88/199

ลำดับภาพที่ 89/199

ลำดับภาพที่ 90/199

ลำดับภาพที่ 91/199

ลำดับภาพที่ 92/199

ลำดับภาพที่ 93/199

ลำดับภาพที่ 94/199

ลำดับภาพที่ 95/199

ลำดับภาพที่ 96/199

ลำดับภาพที่ 97/199

ลำดับภาพที่ 98/199

ลำดับภาพที่ 99/199

ลำดับภาพที่ 100/199

ลำดับภาพที่ 101/199

ลำดับภาพที่ 102/199

ลำดับภาพที่ 103/199

ลำดับภาพที่ 104/199

ลำดับภาพที่ 105/199

ลำดับภาพที่ 106/199

ลำดับภาพที่ 107/199

ลำดับภาพที่ 108/199

ลำดับภาพที่ 109/199

ลำดับภาพที่ 110/199

ลำดับภาพที่ 111/199

ลำดับภาพที่ 112/199

ลำดับภาพที่ 113/199

ลำดับภาพที่ 114/199

ลำดับภาพที่ 115/199

ลำดับภาพที่ 116/199

ลำดับภาพที่ 117/199

ลำดับภาพที่ 118/199

ลำดับภาพที่ 119/199

ลำดับภาพที่ 120/199

ลำดับภาพที่ 121/199

ลำดับภาพที่ 122/199

ลำดับภาพที่ 123/199

ลำดับภาพที่ 124/199

ลำดับภาพที่ 125/199

ลำดับภาพที่ 126/199

ลำดับภาพที่ 127/199

ลำดับภาพที่ 128/199

ลำดับภาพที่ 129/199

ลำดับภาพที่ 130/199

ลำดับภาพที่ 131/199

ลำดับภาพที่ 132/199

ลำดับภาพที่ 133/199

ลำดับภาพที่ 134/199

ลำดับภาพที่ 135/199

ลำดับภาพที่ 136/199

ลำดับภาพที่ 137/199

ลำดับภาพที่ 138/199

ลำดับภาพที่ 139/199

ลำดับภาพที่ 140/199

ลำดับภาพที่ 141/199

ลำดับภาพที่ 142/199

ลำดับภาพที่ 143/199

ลำดับภาพที่ 144/199

ลำดับภาพที่ 145/199

ลำดับภาพที่ 146/199

ลำดับภาพที่ 147/199

ลำดับภาพที่ 148/199

ลำดับภาพที่ 149/199

ลำดับภาพที่ 150/199

ลำดับภาพที่ 151/199

ลำดับภาพที่ 152/199

ลำดับภาพที่ 153/199

ลำดับภาพที่ 154/199

ลำดับภาพที่ 155/199

ลำดับภาพที่ 156/199

ลำดับภาพที่ 157/199

ลำดับภาพที่ 158/199

ลำดับภาพที่ 159/199

ลำดับภาพที่ 160/199

ลำดับภาพที่ 161/199

ลำดับภาพที่ 162/199

ลำดับภาพที่ 163/199

ลำดับภาพที่ 164/199

ลำดับภาพที่ 165/199

ลำดับภาพที่ 166/199

ลำดับภาพที่ 167/199

ลำดับภาพที่ 168/199

ลำดับภาพที่ 169/199

ลำดับภาพที่ 170/199

ลำดับภาพที่ 171/199

ลำดับภาพที่ 172/199

ลำดับภาพที่ 173/199

ลำดับภาพที่ 174/199

ลำดับภาพที่ 175/199

ลำดับภาพที่ 176/199

ลำดับภาพที่ 177/199

ลำดับภาพที่ 178/199

ลำดับภาพที่ 179/199

ลำดับภาพที่ 180/199

ลำดับภาพที่ 181/199

ลำดับภาพที่ 182/199

ลำดับภาพที่ 183/199

ลำดับภาพที่ 184/199

ลำดับภาพที่ 185/199

ลำดับภาพที่ 186/199

ลำดับภาพที่ 187/199

ลำดับภาพที่ 188/199

ลำดับภาพที่ 189/199

ลำดับภาพที่ 190/199

ลำดับภาพที่ 191/199

ลำดับภาพที่ 192/199

ลำดับภาพที่ 193/199

ลำดับภาพที่ 194/199

ลำดับภาพที่ 195/199

ลำดับภาพที่ 196/199

ลำดับภาพที่ 197/199

ลำดับภาพที่ 198/199

ลำดับภาพที่ 199/199
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-009-131,
063-116-1123
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-009-131, 063-116-1123 โทรสาร : 056-009-131  
จำนวนผู้เข้าชม 12,123,851 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10