หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 

 
สกู๊ปประชาสัมพันธ์ สูงวัยสุขภาวะดี 80 ปีฟันดี 20 ซี่  
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ลำดับภาพที่ 1/2
ทพญ.วรางคนา เวชวิถี
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ทพญ.วรางคนา เวชวิถี
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สุขภาพช่องปากและฟันที่ดีมีผลต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการเคี้ยวและการกลืนอาหารของกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ยังมีผลต่อการเกิดโรคที่มักพบอยู่เป็นประจำ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดอักเสบ เป็นต้น
นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี โดยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และเครือข่ายวิชาชีพด้านทันตกรรม 26 องค์กร จัดเวทีเสวนาขับเคลื่อนนโยบาย &ldquo;80 ปี ฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิต&rdquo; เพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ให้ข้อมูลว่า ในปี 2565 ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ ซึ่งจะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าแต่ก่อน ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิต โดยสามารถเริ่มจากเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟัน ซึ่งพบว่าเป็นปัญหาอย่างมากของคนกลุ่มนี้
ดร.สุปรีดา บอกว่า ปัญหาช่องปากหรือมีฟันไม่เพียงพอ สร้างความทุกข์ให้กับผู้สูงอายุ จากข้อมูลพบว่า ผู้สูงอายุวัย 60-75 ปี มีฟันแท้เหลือใช้งาน 20 ซี่ ร้อยละ 54 แต่พอเข้าสู่วัย 80-85 ปี จะเหลือฟันไว้ใช้งานเพียงร้อยละ 22 เท่านั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเคี้ยวอาหาร การกลืน สำลักอาหารบ่อยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต การขาดความมั่นใจไม่กล้ายิ้มเมื่อเข้าสังคม เกิดเป็นปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต นอกจากนี้สุขภาพช่องปากยังส่งผลไปถึงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งทำให้การควบคุมโรคยากขึ้น
&ldquo;การรณรงค์ 80 ปี ฟันดี 20 ซี่ เป็นการตั้งเป้าหมายที่เข้าใจผู้สูงอายุและสามารถทำได้จริง ซึ่งในเรื่องนี้ประเทศญี่ปุ่นทำสำเร็จมาแล้ว ดังนั้น สสส.เห็นความสำคัญและพร้อมสนับสนุนจนบรรลุเป้าหมาย สำหรับในเรื่องการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย สสส.จะเน้นทำงานต้นน้ำที่จะทำให้สุขภาพช่องปากดีเหลือฟันไว้ใช้งานให้มากที่สุด อย่างน้อย 20 ซี่ รวมไปถึงลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ลดการบริโภคน้ำตาล รณรงค์เรื่องหวานน้อย เด็กไทยไม่กินหวาน โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม เอาน้ำตาลออกจากนมผง การปรับขึ้นภาษีน้ำตาล รวมไปถึงรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพราะมีผลต่อสุขภาพช่องปากและฟันโดยตรง&rdquo; ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว
ด้าน ทพญ.วรางคนา เวชวิถี ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เล่าว่า จากการสำรวจพบว่าจำนวนฟันในคนวัยทำงาน 35 &ndash; 44 ปี มีฟันเฉลี่ย 28 ซี่ แต่พอถึงอายุ 56 ปี ฟันเฉลี่ยเหลือแค่ 18 ซี่ และเมื่ออายุ 80 ปี จะเหลือฟันไว้ใช้งานแค่ 10 ซี่เท่านั้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นวัยที่สูญเสียฟันไปมากที่สุด
ทพญ.วรางคนา เล่าต่อว่า ผู้สูงอายุหากมาตอนที่มีอาการมากแล้ว เมื่อเจอกับการรักษาที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่าย ก็มักจะเลือกที่จะไม่เก็บฟันไว้ ดังนั้นถ้าเราตั้งเป้านโยบาย 80 ปี ฟันดี 20 ซี่ ก็ต้องหาทางนำผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าสู่ระบบการตรวจสุขภาพฟัน โดยรณรงค์ให้มารับบริการตรวจก่อนมีอาการและต้องทำให้เข้าถึงง่ายขึ้น เช่นสามารถไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสถานีอนามัยใกล้บ้าน
&ldquo;ประชาชนต้องมีความรู้ในการดูแลรักษาฟันเบื้องต้นก่อนจะถึงวัยสูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน ที่ให้ความสำคัญกับการหารายได้จนอาจละเลยการดูแลสุขภาพฟัน นอกจากนี้ควรมีการเข้าพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะบางครั้งโรคในช่องปากไม่มีอาการ หรือแสดงอาการช้า จึงต้องพยายามรณรงค์ให้มาตรวจก่อนมีอาการ เพื่อลดการสูญเสียฟันเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ&rdquo; ทพญ.วรางคนา กล่าว
สำหรับวิธีการดูแลสุขภาพฟัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ดังนี้
1. แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปาก ร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น เช่น แปรงซอกฟัน ไหมขัดฟัน
2. ทำความสะอาดฟันแท้และฟันเทียมหลังอาหารทุกมื้อ เพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุของแผลหรือการอักเสบ
3. พบหมอฟันเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ อย่างน้อยปีละครั้ง
4. กินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ เน้นกินผักผลไม้ที่มีกากใย
5. ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา หลีกเลี่ยงปัจจัยและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก

สุขภาพฟันดีเป็นจริงได้กับคนทุกวัยเพียงใส่ใจดูแล สสส. ขอส่งเสริมการสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี เชื่อว่านโยบาย &ldquo;80 ปีฟันดี 20 ซี่ ที่ สสส. และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อน จะช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีและมีฟันใช้งานไปได้อีกยาวนาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เวลา 11.07 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-009-131,
063-116-1123
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-009-131, 063-116-1123 โทรสาร : 056-009-131  
จำนวนผู้เข้าชม 12,123,568 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10