หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ร่วมกับสภาเด็กและเยาชนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตตำบลสระแก้วเข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นรวบรวมข้อมูลเสนอแนะออกข้อบังคับ และร่วมกิจกรรมป้องกันและปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการจัดทำหน้ากากผ้า หน้ากากเฟสชิว และเจลล้างมือ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) และสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย และการล้างมือเพื่อป้องกันโรคได้ ไม่เฉพาะโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แต่ยังร่วมถึงการป้องกันโรคทางเดินหายใจอื่นๆ อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 09.20 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 141 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/135

ลำดับภาพที่ 2/135

ลำดับภาพที่ 3/135

ลำดับภาพที่ 4/135

ลำดับภาพที่ 5/135

ลำดับภาพที่ 6/135

ลำดับภาพที่ 7/135

ลำดับภาพที่ 8/135

ลำดับภาพที่ 9/135

ลำดับภาพที่ 10/135

ลำดับภาพที่ 11/135

ลำดับภาพที่ 12/135

ลำดับภาพที่ 13/135

ลำดับภาพที่ 14/135

ลำดับภาพที่ 15/135

ลำดับภาพที่ 16/135

ลำดับภาพที่ 17/135

ลำดับภาพที่ 18/135

ลำดับภาพที่ 19/135

ลำดับภาพที่ 20/135

ลำดับภาพที่ 21/135

ลำดับภาพที่ 22/135

ลำดับภาพที่ 23/135

ลำดับภาพที่ 24/135

ลำดับภาพที่ 25/135

ลำดับภาพที่ 26/135

ลำดับภาพที่ 27/135

ลำดับภาพที่ 28/135

ลำดับภาพที่ 29/135

ลำดับภาพที่ 30/135

ลำดับภาพที่ 31/135

ลำดับภาพที่ 32/135

ลำดับภาพที่ 33/135

ลำดับภาพที่ 34/135

ลำดับภาพที่ 35/135

ลำดับภาพที่ 36/135

ลำดับภาพที่ 37/135

ลำดับภาพที่ 38/135

ลำดับภาพที่ 39/135

ลำดับภาพที่ 40/135

ลำดับภาพที่ 41/135

ลำดับภาพที่ 42/135

ลำดับภาพที่ 43/135

ลำดับภาพที่ 44/135

ลำดับภาพที่ 45/135

ลำดับภาพที่ 46/135

ลำดับภาพที่ 47/135

ลำดับภาพที่ 48/135

ลำดับภาพที่ 49/135

ลำดับภาพที่ 50/135

ลำดับภาพที่ 51/135

ลำดับภาพที่ 52/135

ลำดับภาพที่ 53/135

ลำดับภาพที่ 54/135

ลำดับภาพที่ 55/135

ลำดับภาพที่ 56/135

ลำดับภาพที่ 57/135

ลำดับภาพที่ 58/135

ลำดับภาพที่ 59/135

ลำดับภาพที่ 60/135

ลำดับภาพที่ 61/135

ลำดับภาพที่ 62/135

ลำดับภาพที่ 63/135

ลำดับภาพที่ 64/135

ลำดับภาพที่ 65/135

ลำดับภาพที่ 66/135

ลำดับภาพที่ 67/135

ลำดับภาพที่ 68/135

ลำดับภาพที่ 69/135

ลำดับภาพที่ 70/135

ลำดับภาพที่ 71/135

ลำดับภาพที่ 72/135

ลำดับภาพที่ 73/135

ลำดับภาพที่ 74/135

ลำดับภาพที่ 75/135

ลำดับภาพที่ 76/135

ลำดับภาพที่ 77/135

ลำดับภาพที่ 78/135

ลำดับภาพที่ 79/135

ลำดับภาพที่ 80/135

ลำดับภาพที่ 81/135

ลำดับภาพที่ 82/135

ลำดับภาพที่ 83/135

ลำดับภาพที่ 84/135

ลำดับภาพที่ 85/135

ลำดับภาพที่ 86/135

ลำดับภาพที่ 87/135

ลำดับภาพที่ 88/135

ลำดับภาพที่ 89/135

ลำดับภาพที่ 90/135

ลำดับภาพที่ 91/135

ลำดับภาพที่ 92/135

ลำดับภาพที่ 93/135

ลำดับภาพที่ 94/135

ลำดับภาพที่ 95/135

ลำดับภาพที่ 96/135

ลำดับภาพที่ 97/135

ลำดับภาพที่ 98/135

ลำดับภาพที่ 99/135

ลำดับภาพที่ 100/135

ลำดับภาพที่ 101/135

ลำดับภาพที่ 102/135

ลำดับภาพที่ 103/135

ลำดับภาพที่ 104/135

ลำดับภาพที่ 105/135

ลำดับภาพที่ 106/135

ลำดับภาพที่ 107/135

ลำดับภาพที่ 108/135

ลำดับภาพที่ 109/135

ลำดับภาพที่ 110/135

ลำดับภาพที่ 111/135

ลำดับภาพที่ 112/135

ลำดับภาพที่ 113/135

ลำดับภาพที่ 114/135

ลำดับภาพที่ 115/135

ลำดับภาพที่ 116/135

ลำดับภาพที่ 117/135

ลำดับภาพที่ 118/135

ลำดับภาพที่ 119/135

ลำดับภาพที่ 120/135

ลำดับภาพที่ 121/135

ลำดับภาพที่ 122/135

ลำดับภาพที่ 123/135

ลำดับภาพที่ 124/135

ลำดับภาพที่ 125/135

ลำดับภาพที่ 126/135

ลำดับภาพที่ 127/135

ลำดับภาพที่ 128/135

ลำดับภาพที่ 129/135

ลำดับภาพที่ 130/135

ลำดับภาพที่ 131/135

ลำดับภาพที่ 132/135

ลำดับภาพที่ 133/135

ลำดับภาพที่ 134/135

ลำดับภาพที่ 135/135
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 5,999,995 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10