หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด สามารถมาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. หรือ นายก อบต. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  
 

          ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว นำโดยนางสาวปาริชาติ แรงกสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน จัด กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยได้นำเอาหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ไปมอบให้ กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มอสม. และชาวบ้านตำบลสระแก้วทั้ง 10 หมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 15.33 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 219 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/193

ลำดับภาพที่ 2/193

ลำดับภาพที่ 3/193

ลำดับภาพที่ 4/193

ลำดับภาพที่ 5/193

ลำดับภาพที่ 6/193

ลำดับภาพที่ 7/193

ลำดับภาพที่ 8/193

ลำดับภาพที่ 9/193

ลำดับภาพที่ 10/193

ลำดับภาพที่ 11/193

ลำดับภาพที่ 12/193

ลำดับภาพที่ 13/193

ลำดับภาพที่ 14/193

ลำดับภาพที่ 15/193

ลำดับภาพที่ 16/193

ลำดับภาพที่ 17/193

ลำดับภาพที่ 18/193

ลำดับภาพที่ 19/193

ลำดับภาพที่ 20/193

ลำดับภาพที่ 21/193

ลำดับภาพที่ 22/193

ลำดับภาพที่ 23/193

ลำดับภาพที่ 24/193

ลำดับภาพที่ 25/193

ลำดับภาพที่ 26/193

ลำดับภาพที่ 27/193

ลำดับภาพที่ 28/193

ลำดับภาพที่ 29/193

ลำดับภาพที่ 30/193

ลำดับภาพที่ 31/193

ลำดับภาพที่ 32/193

ลำดับภาพที่ 33/193

ลำดับภาพที่ 34/193

ลำดับภาพที่ 35/193

ลำดับภาพที่ 36/193

ลำดับภาพที่ 37/193

ลำดับภาพที่ 38/193

ลำดับภาพที่ 39/193

ลำดับภาพที่ 40/193

ลำดับภาพที่ 41/193

ลำดับภาพที่ 42/193

ลำดับภาพที่ 43/193

ลำดับภาพที่ 44/193

ลำดับภาพที่ 45/193

ลำดับภาพที่ 46/193

ลำดับภาพที่ 47/193

ลำดับภาพที่ 48/193

ลำดับภาพที่ 49/193

ลำดับภาพที่ 50/193

ลำดับภาพที่ 51/193

ลำดับภาพที่ 52/193

ลำดับภาพที่ 53/193

ลำดับภาพที่ 54/193

ลำดับภาพที่ 55/193

ลำดับภาพที่ 56/193

ลำดับภาพที่ 57/193

ลำดับภาพที่ 58/193

ลำดับภาพที่ 59/193

ลำดับภาพที่ 60/193

ลำดับภาพที่ 61/193

ลำดับภาพที่ 62/193

ลำดับภาพที่ 63/193

ลำดับภาพที่ 64/193

ลำดับภาพที่ 65/193

ลำดับภาพที่ 66/193

ลำดับภาพที่ 67/193

ลำดับภาพที่ 68/193

ลำดับภาพที่ 69/193

ลำดับภาพที่ 70/193

ลำดับภาพที่ 71/193

ลำดับภาพที่ 72/193

ลำดับภาพที่ 73/193

ลำดับภาพที่ 74/193

ลำดับภาพที่ 75/193

ลำดับภาพที่ 76/193

ลำดับภาพที่ 77/193

ลำดับภาพที่ 78/193

ลำดับภาพที่ 79/193

ลำดับภาพที่ 80/193

ลำดับภาพที่ 81/193

ลำดับภาพที่ 82/193

ลำดับภาพที่ 83/193

ลำดับภาพที่ 84/193

ลำดับภาพที่ 85/193

ลำดับภาพที่ 86/193

ลำดับภาพที่ 87/193

ลำดับภาพที่ 88/193

ลำดับภาพที่ 89/193

ลำดับภาพที่ 90/193

ลำดับภาพที่ 91/193

ลำดับภาพที่ 92/193

ลำดับภาพที่ 93/193

ลำดับภาพที่ 94/193

ลำดับภาพที่ 95/193

ลำดับภาพที่ 96/193

ลำดับภาพที่ 97/193

ลำดับภาพที่ 98/193

ลำดับภาพที่ 99/193

ลำดับภาพที่ 100/193

ลำดับภาพที่ 101/193

ลำดับภาพที่ 102/193

ลำดับภาพที่ 103/193

ลำดับภาพที่ 104/193

ลำดับภาพที่ 105/193

ลำดับภาพที่ 106/193

ลำดับภาพที่ 107/193

ลำดับภาพที่ 108/193

ลำดับภาพที่ 109/193

ลำดับภาพที่ 110/193

ลำดับภาพที่ 111/193

ลำดับภาพที่ 112/193

ลำดับภาพที่ 113/193

ลำดับภาพที่ 114/193

ลำดับภาพที่ 115/193

ลำดับภาพที่ 116/193

ลำดับภาพที่ 117/193

ลำดับภาพที่ 118/193

ลำดับภาพที่ 119/193

ลำดับภาพที่ 120/193

ลำดับภาพที่ 121/193

ลำดับภาพที่ 122/193

ลำดับภาพที่ 123/193

ลำดับภาพที่ 124/193

ลำดับภาพที่ 125/193

ลำดับภาพที่ 126/193

ลำดับภาพที่ 127/193

ลำดับภาพที่ 128/193

ลำดับภาพที่ 129/193

ลำดับภาพที่ 130/193

ลำดับภาพที่ 131/193

ลำดับภาพที่ 132/193

ลำดับภาพที่ 133/193

ลำดับภาพที่ 134/193

ลำดับภาพที่ 135/193

ลำดับภาพที่ 136/193

ลำดับภาพที่ 137/193

ลำดับภาพที่ 138/193

ลำดับภาพที่ 139/193

ลำดับภาพที่ 140/193

ลำดับภาพที่ 141/193

ลำดับภาพที่ 142/193

ลำดับภาพที่ 143/193

ลำดับภาพที่ 144/193

ลำดับภาพที่ 145/193

ลำดับภาพที่ 146/193

ลำดับภาพที่ 147/193

ลำดับภาพที่ 148/193

ลำดับภาพที่ 149/193

ลำดับภาพที่ 150/193

ลำดับภาพที่ 151/193

ลำดับภาพที่ 152/193

ลำดับภาพที่ 153/193

ลำดับภาพที่ 154/193

ลำดับภาพที่ 155/193

ลำดับภาพที่ 156/193

ลำดับภาพที่ 157/193

ลำดับภาพที่ 158/193

ลำดับภาพที่ 159/193

ลำดับภาพที่ 160/193

ลำดับภาพที่ 161/193

ลำดับภาพที่ 162/193

ลำดับภาพที่ 163/193

ลำดับภาพที่ 164/193

ลำดับภาพที่ 165/193

ลำดับภาพที่ 166/193

ลำดับภาพที่ 167/193

ลำดับภาพที่ 168/193

ลำดับภาพที่ 169/193

ลำดับภาพที่ 170/193

ลำดับภาพที่ 171/193

ลำดับภาพที่ 172/193

ลำดับภาพที่ 173/193

ลำดับภาพที่ 174/193

ลำดับภาพที่ 175/193

ลำดับภาพที่ 176/193

ลำดับภาพที่ 177/193

ลำดับภาพที่ 178/193

ลำดับภาพที่ 179/193

ลำดับภาพที่ 180/193

ลำดับภาพที่ 181/193

ลำดับภาพที่ 182/193

ลำดับภาพที่ 183/193

ลำดับภาพที่ 184/193

ลำดับภาพที่ 185/193

ลำดับภาพที่ 186/193

ลำดับภาพที่ 187/193

ลำดับภาพที่ 188/193

ลำดับภาพที่ 189/193

ลำดับภาพที่ 190/193

ลำดับภาพที่ 191/193

ลำดับภาพที่ 192/193

ลำดับภาพที่ 193/193
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-009-131,
063-116-1123
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-009-131, 063-116-1123 โทรสาร : 056-009-131  
จำนวนผู้เข้าชม 10,614,810 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10