หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 

          ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว โดยมีนายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอ สัสดีอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯในครั้งนี้

          โดยโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จะทำการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 5-7  สิงหาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 10.22 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 92 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/272

ลำดับภาพที่ 2/272

ลำดับภาพที่ 3/272

ลำดับภาพที่ 4/272

ลำดับภาพที่ 5/272

ลำดับภาพที่ 6/272

ลำดับภาพที่ 7/272

ลำดับภาพที่ 8/272

ลำดับภาพที่ 9/272

ลำดับภาพที่ 10/272

ลำดับภาพที่ 11/272

ลำดับภาพที่ 12/272

ลำดับภาพที่ 13/272

ลำดับภาพที่ 14/272

ลำดับภาพที่ 15/272

ลำดับภาพที่ 16/272

ลำดับภาพที่ 17/272

ลำดับภาพที่ 18/272

ลำดับภาพที่ 19/272

ลำดับภาพที่ 20/272

ลำดับภาพที่ 21/272

ลำดับภาพที่ 22/272

ลำดับภาพที่ 23/272

ลำดับภาพที่ 24/272

ลำดับภาพที่ 25/272

ลำดับภาพที่ 26/272

ลำดับภาพที่ 27/272

ลำดับภาพที่ 28/272

ลำดับภาพที่ 29/272

ลำดับภาพที่ 30/272

ลำดับภาพที่ 31/272

ลำดับภาพที่ 32/272

ลำดับภาพที่ 33/272

ลำดับภาพที่ 34/272

ลำดับภาพที่ 35/272

ลำดับภาพที่ 36/272

ลำดับภาพที่ 37/272

ลำดับภาพที่ 38/272

ลำดับภาพที่ 39/272

ลำดับภาพที่ 40/272

ลำดับภาพที่ 41/272

ลำดับภาพที่ 42/272

ลำดับภาพที่ 43/272

ลำดับภาพที่ 44/272

ลำดับภาพที่ 45/272

ลำดับภาพที่ 46/272

ลำดับภาพที่ 47/272

ลำดับภาพที่ 48/272

ลำดับภาพที่ 49/272

ลำดับภาพที่ 50/272

ลำดับภาพที่ 51/272

ลำดับภาพที่ 52/272

ลำดับภาพที่ 53/272

ลำดับภาพที่ 54/272

ลำดับภาพที่ 55/272

ลำดับภาพที่ 56/272

ลำดับภาพที่ 57/272

ลำดับภาพที่ 58/272

ลำดับภาพที่ 59/272

ลำดับภาพที่ 60/272

ลำดับภาพที่ 61/272

ลำดับภาพที่ 62/272

ลำดับภาพที่ 63/272

ลำดับภาพที่ 64/272

ลำดับภาพที่ 65/272

ลำดับภาพที่ 66/272

ลำดับภาพที่ 67/272

ลำดับภาพที่ 68/272

ลำดับภาพที่ 69/272

ลำดับภาพที่ 70/272

ลำดับภาพที่ 71/272

ลำดับภาพที่ 72/272

ลำดับภาพที่ 73/272

ลำดับภาพที่ 74/272

ลำดับภาพที่ 75/272

ลำดับภาพที่ 76/272

ลำดับภาพที่ 77/272

ลำดับภาพที่ 78/272

ลำดับภาพที่ 79/272

ลำดับภาพที่ 80/272

ลำดับภาพที่ 81/272

ลำดับภาพที่ 82/272

ลำดับภาพที่ 83/272

ลำดับภาพที่ 84/272

ลำดับภาพที่ 85/272

ลำดับภาพที่ 86/272

ลำดับภาพที่ 87/272

ลำดับภาพที่ 88/272

ลำดับภาพที่ 89/272

ลำดับภาพที่ 90/272

ลำดับภาพที่ 91/272

ลำดับภาพที่ 92/272

ลำดับภาพที่ 93/272

ลำดับภาพที่ 94/272

ลำดับภาพที่ 95/272

ลำดับภาพที่ 96/272

ลำดับภาพที่ 97/272

ลำดับภาพที่ 98/272

ลำดับภาพที่ 99/272

ลำดับภาพที่ 100/272

ลำดับภาพที่ 101/272

ลำดับภาพที่ 102/272

ลำดับภาพที่ 103/272

ลำดับภาพที่ 104/272

ลำดับภาพที่ 105/272

ลำดับภาพที่ 106/272

ลำดับภาพที่ 107/272

ลำดับภาพที่ 108/272

ลำดับภาพที่ 109/272

ลำดับภาพที่ 110/272

ลำดับภาพที่ 111/272

ลำดับภาพที่ 112/272

ลำดับภาพที่ 113/272

ลำดับภาพที่ 114/272

ลำดับภาพที่ 115/272

ลำดับภาพที่ 116/272

ลำดับภาพที่ 117/272

ลำดับภาพที่ 118/272

ลำดับภาพที่ 119/272

ลำดับภาพที่ 120/272

ลำดับภาพที่ 121/272

ลำดับภาพที่ 122/272

ลำดับภาพที่ 123/272

ลำดับภาพที่ 124/272

ลำดับภาพที่ 125/272

ลำดับภาพที่ 126/272

ลำดับภาพที่ 127/272

ลำดับภาพที่ 128/272

ลำดับภาพที่ 129/272

ลำดับภาพที่ 130/272

ลำดับภาพที่ 131/272

ลำดับภาพที่ 132/272

ลำดับภาพที่ 133/272

ลำดับภาพที่ 134/272

ลำดับภาพที่ 135/272

ลำดับภาพที่ 136/272

ลำดับภาพที่ 137/272

ลำดับภาพที่ 138/272

ลำดับภาพที่ 139/272

ลำดับภาพที่ 140/272

ลำดับภาพที่ 141/272

ลำดับภาพที่ 142/272

ลำดับภาพที่ 143/272

ลำดับภาพที่ 144/272

ลำดับภาพที่ 145/272

ลำดับภาพที่ 146/272

ลำดับภาพที่ 147/272

ลำดับภาพที่ 148/272

ลำดับภาพที่ 149/272

ลำดับภาพที่ 150/272

ลำดับภาพที่ 151/272

ลำดับภาพที่ 152/272

ลำดับภาพที่ 153/272

ลำดับภาพที่ 154/272

ลำดับภาพที่ 155/272

ลำดับภาพที่ 156/272

ลำดับภาพที่ 157/272

ลำดับภาพที่ 158/272

ลำดับภาพที่ 159/272

ลำดับภาพที่ 160/272

ลำดับภาพที่ 161/272

ลำดับภาพที่ 162/272

ลำดับภาพที่ 163/272

ลำดับภาพที่ 164/272

ลำดับภาพที่ 165/272

ลำดับภาพที่ 166/272

ลำดับภาพที่ 167/272

ลำดับภาพที่ 168/272

ลำดับภาพที่ 169/272

ลำดับภาพที่ 170/272

ลำดับภาพที่ 171/272

ลำดับภาพที่ 172/272

ลำดับภาพที่ 173/272

ลำดับภาพที่ 174/272

ลำดับภาพที่ 175/272

ลำดับภาพที่ 176/272

ลำดับภาพที่ 177/272

ลำดับภาพที่ 178/272

ลำดับภาพที่ 179/272

ลำดับภาพที่ 180/272

ลำดับภาพที่ 181/272

ลำดับภาพที่ 182/272

ลำดับภาพที่ 183/272

ลำดับภาพที่ 184/272

ลำดับภาพที่ 185/272

ลำดับภาพที่ 186/272

ลำดับภาพที่ 187/272

ลำดับภาพที่ 188/272

ลำดับภาพที่ 189/272

ลำดับภาพที่ 190/272

ลำดับภาพที่ 191/272

ลำดับภาพที่ 192/272

ลำดับภาพที่ 193/272

ลำดับภาพที่ 194/272

ลำดับภาพที่ 195/272

ลำดับภาพที่ 196/272

ลำดับภาพที่ 197/272

ลำดับภาพที่ 198/272

ลำดับภาพที่ 199/272

ลำดับภาพที่ 200/272

ลำดับภาพที่ 201/272

ลำดับภาพที่ 202/272

ลำดับภาพที่ 203/272

ลำดับภาพที่ 204/272

ลำดับภาพที่ 205/272

ลำดับภาพที่ 206/272

ลำดับภาพที่ 207/272

ลำดับภาพที่ 208/272

ลำดับภาพที่ 209/272

ลำดับภาพที่ 210/272

ลำดับภาพที่ 211/272

ลำดับภาพที่ 212/272

ลำดับภาพที่ 213/272

ลำดับภาพที่ 214/272

ลำดับภาพที่ 215/272

ลำดับภาพที่ 216/272

ลำดับภาพที่ 217/272

ลำดับภาพที่ 218/272

ลำดับภาพที่ 219/272

ลำดับภาพที่ 220/272

ลำดับภาพที่ 221/272

ลำดับภาพที่ 222/272

ลำดับภาพที่ 223/272

ลำดับภาพที่ 224/272

ลำดับภาพที่ 225/272

ลำดับภาพที่ 226/272

ลำดับภาพที่ 227/272

ลำดับภาพที่ 228/272

ลำดับภาพที่ 229/272

ลำดับภาพที่ 230/272

ลำดับภาพที่ 231/272

ลำดับภาพที่ 232/272

ลำดับภาพที่ 233/272

ลำดับภาพที่ 234/272

ลำดับภาพที่ 235/272

ลำดับภาพที่ 236/272

ลำดับภาพที่ 237/272

ลำดับภาพที่ 238/272

ลำดับภาพที่ 239/272

ลำดับภาพที่ 240/272

ลำดับภาพที่ 241/272

ลำดับภาพที่ 242/272

ลำดับภาพที่ 243/272

ลำดับภาพที่ 244/272

ลำดับภาพที่ 245/272

ลำดับภาพที่ 246/272

ลำดับภาพที่ 247/272

ลำดับภาพที่ 248/272

ลำดับภาพที่ 249/272

ลำดับภาพที่ 250/272

ลำดับภาพที่ 251/272

ลำดับภาพที่ 252/272

ลำดับภาพที่ 253/272

ลำดับภาพที่ 254/272

ลำดับภาพที่ 255/272

ลำดับภาพที่ 256/272

ลำดับภาพที่ 257/272

ลำดับภาพที่ 258/272

ลำดับภาพที่ 259/272

ลำดับภาพที่ 260/272

ลำดับภาพที่ 261/272

ลำดับภาพที่ 262/272

ลำดับภาพที่ 263/272

ลำดับภาพที่ 264/272

ลำดับภาพที่ 265/272

ลำดับภาพที่ 266/272

ลำดับภาพที่ 267/272

ลำดับภาพที่ 268/272

ลำดับภาพที่ 269/272

ลำดับภาพที่ 270/272

ลำดับภาพที่ 271/272

ลำดับภาพที่ 272/272
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 3,624,798 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10