หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเเปลียนพฤติกรรม ลดการใช้สารเคมี ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วนำโดย นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้สารเคมี ประจำปี 2563 โดยมีเกษตรกรชาวตำบลสระแก้ว และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตตำบลสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนวัดสระแก้ว, โรงเรียนวัดดงสีเสียด, โรงเรียนวัดสวนขวัญ, และโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้สารเคมี ประจำปี 2563นี้ โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ

          ในโครงการนี้ได้มีกิจกรรมตรวจหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือดให้แก่เกษตรกรชาวตำบลสระแก้วโดยทีมงานจากโรงพยาบาลลาดยาว และทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขโมง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการใช้สารเคมีในการเกษตร และการป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องในการใช้สารเคมีในการเกษตร อีกทั้งยังแนะนำการทำเกษตรอินทรีเพื่อทดแทนสารเคมี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต หลังจากนั้นทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้เชิญตัวแทนจากเกษตรกรชาวตำบลสระแก้ว และตัวแทนจากนักเรียนได้เข้าร่วมการสาทิตการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้ผู้เขาร่วมเรียนรู้วิธีการทำและนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตัวเองต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 13.52 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 140 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/147

ลำดับภาพที่ 2/147

ลำดับภาพที่ 3/147

ลำดับภาพที่ 4/147

ลำดับภาพที่ 5/147

ลำดับภาพที่ 6/147

ลำดับภาพที่ 7/147

ลำดับภาพที่ 8/147

ลำดับภาพที่ 9/147

ลำดับภาพที่ 10/147

ลำดับภาพที่ 11/147

ลำดับภาพที่ 12/147

ลำดับภาพที่ 13/147

ลำดับภาพที่ 14/147

ลำดับภาพที่ 15/147

ลำดับภาพที่ 16/147

ลำดับภาพที่ 17/147

ลำดับภาพที่ 18/147

ลำดับภาพที่ 19/147

ลำดับภาพที่ 20/147

ลำดับภาพที่ 21/147

ลำดับภาพที่ 22/147

ลำดับภาพที่ 23/147

ลำดับภาพที่ 24/147

ลำดับภาพที่ 25/147

ลำดับภาพที่ 26/147

ลำดับภาพที่ 27/147

ลำดับภาพที่ 28/147

ลำดับภาพที่ 29/147

ลำดับภาพที่ 30/147

ลำดับภาพที่ 31/147

ลำดับภาพที่ 32/147

ลำดับภาพที่ 33/147

ลำดับภาพที่ 34/147

ลำดับภาพที่ 35/147

ลำดับภาพที่ 36/147

ลำดับภาพที่ 37/147

ลำดับภาพที่ 38/147

ลำดับภาพที่ 39/147

ลำดับภาพที่ 40/147

ลำดับภาพที่ 41/147

ลำดับภาพที่ 42/147

ลำดับภาพที่ 43/147

ลำดับภาพที่ 44/147

ลำดับภาพที่ 45/147

ลำดับภาพที่ 46/147

ลำดับภาพที่ 47/147

ลำดับภาพที่ 48/147

ลำดับภาพที่ 49/147

ลำดับภาพที่ 50/147

ลำดับภาพที่ 51/147

ลำดับภาพที่ 52/147

ลำดับภาพที่ 53/147

ลำดับภาพที่ 54/147

ลำดับภาพที่ 55/147

ลำดับภาพที่ 56/147

ลำดับภาพที่ 57/147

ลำดับภาพที่ 58/147

ลำดับภาพที่ 59/147

ลำดับภาพที่ 60/147

ลำดับภาพที่ 61/147

ลำดับภาพที่ 62/147

ลำดับภาพที่ 63/147

ลำดับภาพที่ 64/147

ลำดับภาพที่ 65/147

ลำดับภาพที่ 66/147

ลำดับภาพที่ 67/147

ลำดับภาพที่ 68/147

ลำดับภาพที่ 69/147

ลำดับภาพที่ 70/147

ลำดับภาพที่ 71/147

ลำดับภาพที่ 72/147

ลำดับภาพที่ 73/147

ลำดับภาพที่ 74/147

ลำดับภาพที่ 75/147

ลำดับภาพที่ 76/147

ลำดับภาพที่ 77/147

ลำดับภาพที่ 78/147

ลำดับภาพที่ 79/147

ลำดับภาพที่ 80/147

ลำดับภาพที่ 81/147

ลำดับภาพที่ 82/147

ลำดับภาพที่ 83/147

ลำดับภาพที่ 84/147

ลำดับภาพที่ 85/147

ลำดับภาพที่ 86/147

ลำดับภาพที่ 87/147

ลำดับภาพที่ 88/147

ลำดับภาพที่ 89/147

ลำดับภาพที่ 90/147

ลำดับภาพที่ 91/147

ลำดับภาพที่ 92/147

ลำดับภาพที่ 93/147

ลำดับภาพที่ 94/147

ลำดับภาพที่ 95/147

ลำดับภาพที่ 96/147

ลำดับภาพที่ 97/147

ลำดับภาพที่ 98/147

ลำดับภาพที่ 99/147

ลำดับภาพที่ 100/147

ลำดับภาพที่ 101/147

ลำดับภาพที่ 102/147

ลำดับภาพที่ 103/147

ลำดับภาพที่ 104/147

ลำดับภาพที่ 105/147

ลำดับภาพที่ 106/147

ลำดับภาพที่ 107/147

ลำดับภาพที่ 108/147

ลำดับภาพที่ 109/147

ลำดับภาพที่ 110/147

ลำดับภาพที่ 111/147

ลำดับภาพที่ 112/147

ลำดับภาพที่ 113/147

ลำดับภาพที่ 114/147

ลำดับภาพที่ 115/147

ลำดับภาพที่ 116/147

ลำดับภาพที่ 117/147

ลำดับภาพที่ 118/147

ลำดับภาพที่ 119/147

ลำดับภาพที่ 120/147

ลำดับภาพที่ 121/147

ลำดับภาพที่ 122/147

ลำดับภาพที่ 123/147

ลำดับภาพที่ 124/147

ลำดับภาพที่ 125/147

ลำดับภาพที่ 126/147

ลำดับภาพที่ 127/147

ลำดับภาพที่ 128/147

ลำดับภาพที่ 129/147

ลำดับภาพที่ 130/147

ลำดับภาพที่ 131/147

ลำดับภาพที่ 132/147

ลำดับภาพที่ 133/147

ลำดับภาพที่ 134/147

ลำดับภาพที่ 135/147

ลำดับภาพที่ 136/147

ลำดับภาพที่ 137/147

ลำดับภาพที่ 138/147

ลำดับภาพที่ 139/147

ลำดับภาพที่ 140/147

ลำดับภาพที่ 141/147

ลำดับภาพที่ 142/147

ลำดับภาพที่ 143/147

ลำดับภาพที่ 144/147

ลำดับภาพที่ 145/147

ลำดับภาพที่ 146/147

ลำดับภาพที่ 147/147
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 5,999,674 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10