หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
ชาวบ้านตำบลสระแก้วส่วนใหญ่นั้นเป็นพุทธศาสนิกชน มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
  วัดสระแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองโขมง
  วัดดงฝีเสียด หมู่ที่ 7 บ้านดงสีเสียด
  วัดดอนโม่ หมู่ที่ 8 บ้านดอนโม่
  วัดสวนขวัญ หมู่ที่ 3 บ้านสวนขวัญ
  วัดหนองจิกโคกช้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิกโคกช้าง
 
โรงพยาบาลของรัฐ / ขนาด 60 เตียง จำนวน 1 แห่ง
 
สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัดดอนโม่ ตำบลสระแก้ว
 
  ลำดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน
ครูพี่เลี้ยง(คน) นักเรียน(คน) ห้องเรียน
 
  1 บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 9 2 45 1  
    รวม 2 45 1  
 
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
  ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ครู(คน) นักเรียน(คน) ห้องเรียน
 
  1   บ้านสวนขวัญ 10 140 9  
  2   วัดสระแก้ว 12 200 13  
  3   บ้านดงสีเสียด 6 111 8  
  4   ชุมชนบ้านดอนโม่ 15 61 11  
  5   ร.ร.ลาดยาววิทยาคม 63 1,576 39  
      รวม 106 2,088 80  
 
3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
ประเพณีงานวันสงกรานต์ เดือน เมษายน
  กิจกรรม(โดยสังเขป) มีการจัดงานสงกรานต์ในส่วนราชการ และจัดงานในแต่ละหมู่บ้านมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และพระสงฆ์ ตลอดจนจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
งานวันเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม
  กิจกรรม (โดยสังเขป) มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น โรงเรียน ชุมชน เพื่อถวายเทียนจำพรรษา ณ ที่วัดในตำบล
งานวันออกพรรษา เดือน ตุลาคม
  กิจกรรม (โดยสังเขป) จะมีการจัดงานที่วัด โดยมีประชาชน หรือ ชาวบ้านร่วมกันจัดงาน มีมหรสพฉลอง และมีการละเล่นต่าง , การแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
งานวันลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน
  กิจกรรม (โดยสังเขป) มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ จัดทำกระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน
 
          ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็น กลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ำ สามารถใช้ ในการอุปโภค - บริโภค ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธมีศาสนสถานที่สำคัญ ๆ หลายแห่งเป็น ศูนย์รวมจิตใจ ร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมและขนบ ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  
 
   
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 20 คน
 
อาสาสมัครสาธารณสุข 98 คน
 
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน 40 คน
 
อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน 9 คน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 122 คน
 
อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 10 คน
 
อาสาสมัครพัฒนาสตรีพัฒนาชุมชน 150 คน
 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 40 คน
 
 
   
 
        ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว ได้รับการอำนวยการเกี่ยวกับการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในเกณฑ์ ที่ดีมีการอำนวยการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน คือ
 
ที่พักสายตรวจตำรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสวนขวัญซึ่งตั้งอยู่ห่างสถานีตำรวจภูธรอำเภอลาดยาว เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร
 
กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่ที่ทำการองค ์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-009-131,
063-116-1123
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-009-131, 063-116-1123 โทรสาร : 056-009-131  
จำนวนผู้เข้าชม 13,443,351 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10