หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายทสิวัฒน์ ศรีเผือด
ปลัด อบต.สระแก้ว
โทร : 0819727184
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนเรศ ศิริบรรณ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 0932561916


-ว่าง- (รอกรมฯจัดสรร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง- (รอกรมฯจัดสรร)
ผู้อำนวยการกองช่าง