หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายทสิวัฒน์ ศรีเผือด
ปลัด อบต.สระแก้ว
โทร : 0819727184
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายนเรศ ศิริบรรณ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 0661304714
นางสาวมาลัย อิ่มหนำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0988422441
นายนเรศ ศิริบรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0661304714