หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายทสิวัฒน์ ศรีเผือด
ปลัด อบต.สระแก้ว
โทร : 0819727184
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนเรศ ศิริบรรณ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 0932561916


-ว่าง- (รอกรมฯจัดสรร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง- (รอกรมฯจัดสรร)
ผู้อำนวยการกองช่าง