หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 
  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 22 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มีน้ำประปาบริการ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วโดยมี
ประปาหมู่บ้านใช้ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน
 
1. สถานีบริการน้ำมัน

หมู่ที่ 1 มีสถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 2 มีสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง

หมู่ที่ 3 มีสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 5 มีสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 5 มีสถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 6 มีสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 6 มีสถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 8 มีสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 8 มีสถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 9 มีสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง
2. การอุตสาหกรรม/กลุ่มอาชีพต่างๆ
        ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรม ในครัวเรือนอุตสาหกรรมที่ประกอบการ ได้แก่

โรงสีข้าว จำนวน 4 แห่ง

อุตสาหกรรมครัวเรือน จำนวน 2 แห่ง

กลุ่มอาชีพชุมชน จำนวน 25 กลุ่ม
 
          ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็น กลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ำ สามารถใช้ ในการอุปโภค - บริโภค ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธมีศาสนสถานที่สำคัญ ๆ หลายแห่งเป็น ศูนย์รวมจิตใจ ร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมและขนบ ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  
 
     
          ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า ให้ กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้วอยู่ในความรับผิดชอบ และดำเนินงาน โดยการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาวโดย จ่ายกระแส ไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว และพื้นที่ ใกล้เคียงเพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจ การบริการ อุตสาหกรรม และหน่วยงาน ราชการเป็นต้น ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลสระแก้ว ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงเกือบ ทุกหลังคาเรือน จำนวนหลังคาเรือนที่มี ไฟฟ้า ใช้ มีประมาณ 99% ของจำนวนหลังคาเรือน  
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 4,745,985 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10